27. dubna 2022

Pozvánka na pietní shromáždění k 8. výročí fašistického masakru v Oděse

Letos uplyne již 8 let od fašistického masakru v Domě odborů v ukrajinské Oděse, jehož obětí se stalo mnoho desítek ukrajinských antifašistů, odborářů, komunistů a komsomolců. Po celém světě se při této příležitosti organizují pietní shromáždění, požadující mimo jiné vyšetření brutálních vražd v Oděse a potrestání jejich viníků. Obdobně jako v minulých letech se pietní shromáždění uskuteční také v Praze, kde se bude konat v pondělí 2. května 2022 od 16 hodin na Václavském náměstí.

12. dubna 2022

Petice proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky

V reakci na skandální skandální výroky členů stávající vlády o možném umístění vojenských základen USA na našem území vznikla petice proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky. V té se jednoznačně konstatuje: „My, níže podepsaní občané, rozhodně nesouhlasíme s jakoukoliv cizí vojenskou přítomností v České republice a vyzýváme představitele naší země, aby odmítli rozmístění cizích vojsk, základen a zbraní na našem území.“ V petičním výboru této petice jsou zasloužilý umělec a předseda Unie českých spisovatelů Karel Sýs, mluvčí iniciativy Ne základnám Eva Novotná, kandidát na prezidenta České republiky Josef Skála, novinářka Monika Hoření a předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča. Petice je stažení na adrese: https://drive.google.com/file/d/1ltWj_KP-aq7zptNU5ldlp0IaBEs3k-Ek

25. února 2022

Prohlášení Světové rady míru k otevřené eskalaci vojenských akcí na Ukrajině a v jejím okolí


Světová rada míru je hluboce znepokojena nedávným vývojem na Ukrajině, kde došlo k vojenské eskalaci. Vyzýváme všechny strany k obnovení a zajištění míru a mezinárodní bezpečnosti prostřednictvím konstruktivního dialogu politickými prostředky. Ruský a ukrajinský lid, stejně jako další národy v regionu, nemají co získat z tohoto vojenského konfliktu, který může dosáhnout širších rozměrů. Světová rada míru zaujímala jasné stanovisko k politickým a vojenským manévrům USA, NATO a Evropské unie od státního převratu v roce 2014, po němž se v Kyjevě chopily moci reakční síly s otevřenou podporou imperialistů. Vždy jsme se stavěli a odsuzovali hromadění vojenských sil NATO ve východní Evropě a obkličování Ruské federace. Stejně tak jsme odsoudili zločinný útok ukrajinské armády na obyvatelstvo východních provincií Donbasu.

Světová rada míru se však domnívá, že jednostranné uznání nezávislosti ukrajinských provincií Ruskem nejen podkopává základní principy Charty OSN, ale také vytváří ospravedlnění pro budoucí zneužití těchto metod imperialistickými mocnostmi proti jiným národům ve světě. Světová rada míru se důrazně staví proti rozšiřování NATO na východ a začlenění Ukrajiny do něj, což je plán, který posloužil jako konečný krok k nedávné eskalaci. Jsme si vědomi hlavních příčin této situace, které souvisejí s kontrolou energetických zdrojů, plynovodů, trhů a sfér vlivu. Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad důsledky této války a vyzýváme všechny zúčastněné strany k příměří.

Na celé Ukrajině je třeba obnovit mír. Současné vojenské akce Ruska musí být zastaveny a NATO musí stáhnout své jednotky a rakety od hranic s Ruskem. Světová rada míru se staví proti imperialistické válce a agresi a vyzývá své členy a přátele, aby v tomto duchu podnikli kroky.

Sekretariát Světové rady míru, 25. února 2022

(Překlad: České mírové hnutí)

26. ledna 2022

Pozvánka na protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu

V reakci na aktuální události pořádá České mírové hnutí, česká členská organizace Světové rady míru,  za podpory řady dalších organizací protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu a proválečné politice české vlády a Severoatlantického paktu NATO. Akce se uskuteční v sobotu 29. ledna 2022 od 15:30 před budovou Generálního štábu Armády České republiky na Vítězném náměstí (stanice metra Dejvická) v Praze.

9. dubna 2020

Prohlášení Světové rady míru k zničení pomníku maršála Koněva v Praze

Světová rada míru co nejrozhodněji odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele Rudé armády, jež před 75. lety osvobodila Prahu a přinesla mír. Tato ostudná akce uskutečněná vedením Městské části Praha 6 je aktem pomsty a antikomunismu, přičemž jde o jeden z dalších pokusů o vymazání historické paměti a přepisování dějin.
Je třeba zdůraznit, že tento čin byl proveden v době koronavirové pandemie, kdy bylo lidem nařízeno zůstat doma - fakt, jež byl využit k zabránění masových demonstrací u památníku. Tento zbabělý čin nebude tolerován mírumilovnými lidmi a antifašisty v Praze ani v celé České republice. Stejně tak antiimperialistické mírové síly ve světě nebudou tolerovat takovéto akce, jež zásadně odmítají.
Falšování dějin a faktů nesmí převládnout! Světová rada míru proto také vyjadřuje svou solidaritu a podporu Českému mírovému hnutí.
Sekretariát Světové rady míru, 9. dubna 2020
(Překlad: České mírové hnutí)

3. dubna 2020

České mírové hnutí odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Koněva

České mírové hnutí co nejrozhodněji odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, které před 75 lety přinesly do Prahy svobodu a mír. Vedení Městské části Praha 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem nestoudně přikázalo odstranit pomník, který čtyři desetiletí symbolizoval vyjádření díků osvoboditelům hlavního města a naší země od fašistické okupace a hrůz II. světové války.

České mírové hnutí navíc s rozhořčením upozorňuje, že ke zničení pomníku došlo v době nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, vyhlášeného z důvodu koronavirové pandemie COVID-19. Této situace bylo podle starosty Městské části Praha 6 využito proto, aby proti nehoráznému odstranění antifašistického pomníku „nemohla spodina demonstrovat.“

České mírové hnutí proto vyzývá všechny demokratické a mírové síly, aby se rozhodně postavily na obranu pomníků, památníků a dalších veřejných upomínek na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu a odmítly tak stupňující se snahy o přepisování a falšování historie.
Milan Krajča,
předseda Českého mírového hnutí

4. ledna 2020

Stanovisko Světové rady míru k zločinnému útoku na bagdádské letiště

Světová rada míru co nejostřeji odsuzuje nedávný zločinný útok Spojných států amerických proti suverénní zemi – Iráku, při kterém byl zavražděn velitel jednotek Íránských revolučních gard Quds společně s vysokými důstojníky irácké armády.

Tato nevyprovokovaná a bezohledná akce představuje novou a extrémně nebezpečnou eskalaci na Středním východě, kde Spojené státy americké udržují tisíce svých vojáků, kteří jsou zapojeni do desítek let trvajících agresí a imperialistických intervenci v řadě států.

Tento nejnovější útok ukazuje jasně snahu vlády Spojených států amerických ještě více eskalovat atmosféru a vyprovokovat odplatu za účelem rozvíjení svých dalších plánů. Je v souladu s odstoupením Spojených států amerických od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu a se snahou o nové závody v jaderném zbrojení. Bezprostřední rozhodnutí prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa o vyslání dalších 3000 vojáků do regionu jasně ukazuje jeho další hanebné plány.

Světová rada míru odsuzuje imperialistické akce Spojených států amerických a vyzývá své členy a přátele k protestu proti této eskalaci, která může vést k všeobecné válce v celém regionu.

Světová rada míru požaduje úplné stažení všech vojenských sil Spojených států amerických z Iráku, Sýrie a dalších zemí regionu a uzavření jejich vojenských základen a zároveň také i zrušení veškerých sankcí proti lidu jednotlivých zemí regionu.

Světová rada mírů podporuje akce mírového hnutí ve Spojených státech amerických a Rady míru Spojených států, organizované pod heslem: „Vojenské síly pryč z Iráku – Žádnou válku s Íránem!“

Sekretariát Světové rady míru, 4. leden 2020 

(Překlad: České mírové hnutí)

10. října 2019

Prohlášení Světové rady míru k turecké agresi a invazi do Sýrie

Světová rada míru rozhodně odsuzuje novou, v pořadí již třetí, invazi turecké armády do Sýrie. 

Po období shromažďování ozbrojených složek Turecka poblíž syrských hranic a ostřelování syrských cílů dochází v současné době k nebezpečné eskalaci situace - invazi pozemními vojsky. 

Tato agrese v severovýchodní části Sýrie je pokračováním předchozích agresí v této oblasti a je zároveň součástí expanzivních plánů tureckého režimu. Děje se tak s plnou spoluúčastí USA a jejich spojenců, kteří udržují svá vojska v této oblasti již několik let. Tato agrese a tichá tolerance z mnoha stran vytváří nové hrozby a nebezpečí pro obyvatele tohoto regionu, především pro syrský lid, který již osm let trpí bezprecedentní a dobře připravenou imperialistickou agresí, zatímco USA, NATO, EU, Turecko a jejich regionální spojenci nashromáždili, financovali, vycvičili a vedli desítky tisíc ozbrojených žoldáků pro násilnou změnu režimu v Damašku 

Turecká invaze a okupace svrchovaného území Sýrie povede pouze k nové vlně migrace a zvýší příliv uprchlíků. Tvrzení Turecka o vytvoření „bezpečnostní zóny“ podél hranic se Sýrií je pokrytecké a nemůže zakrýt skutečný úmysl vytvoření velkého území kontrolovaného Tureckem a změn demografického charakteru dané oblasti. Skutečná hrozba míru a stability vyplývá z imperialistických plánů kontroly energetických zásob, plynovodů a sfér vlivu za pomoci ochotných režimů na Blízkém Východě. 

Světová rada míru důrazně odsuzuje tuto agresi a požaduje stažení cizích okupačních sil, podporujíc právo na sebeurčení syrského lidu, aby se sám a svobodně mohl rozhodovat o své budoucnosti a osudu. Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu se statečným syrským lidem a s antiimperialistickými silami v Turecku a zároveň vyzývá své členy a přátele k odsouzení probíhající agrese. 

Ruce pryč od Sýrie! 

Sekretariát Světové rady míru, 10. října 2019

(Překlad: České mírové hnutí)

10. září 2019

České mírové hnutí protestuje proti útokům na pomník maršála Koněva

České mírové hnutí důrazně protestuje proti skandálním krokům vedení Městské části Praha 6, především jejího starosty Ondřeje Koláře, namířeným proti pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva v pražských Dejvicích a hanobícím památku vojáků Rudé armády, kteří v roce 1945 osvobodili nejen naše hlavní město od hitlerovské okupace.

České mírové hnutí požaduje zachování uvedeného památníku na stávajícím místě jako symbolu vyjádření díků osvoboditelům Prahy a naší země od fašismu a hrůz II. světové války.

České mírové hnutí zároveň vyzývá všechny demokratické a mírové síly, aby se rozhodně postavily na obranu pomníků, památníků a dalších veřejných upomínek na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu a odmítly tak stupňující se hanebné snahy o přepisování a falšování historie. 
 Milan Krajča,
předseda Českého mírového hnutí

29. dubna 2019

Pozvánka na pietní shromáždění k 5. výročí fašistického masakru v Oděse

Letos uplyne již 5 let od fašistického masakru v Domě odborů v ukrajinské Oděse, jehož obětí se stalo mnoho desítek ukrajinských antifašistů, odborářů, komunistů a komsomolců. Po celém světě se při této příležitosti organizují pietní shromáždění, požadujícící mimo jiné vyšetření brutálních vražd v Oděse a potrestání jejich viníků. Stejně jako v minulých letech se pietní shromáždění uskuteční také v Praze, kde se bude konat ve čtvrtek 2. května od 17 hodin na Václavském náměstí.