4. července 2016

Zemřel Rómeš Čandra, dlouholetý vedoucí představitel mezinárodního mírového hnutí

V pondělí 4. července 2016 zemřel v indické Bombaji ve věku 97 let Rómeš Čandra, dlouholetý čelný představitel mezinárodního mírového hnutí.

Rómeš Čandra se narodil 30. března 1919 v tehdejším indickém Láilpuru. Vystudoval univerzitu v Láhauru, kde byl mezi lety 1934 a 1941 předsedou tamního Studentského svazu, a Univerzitu v Cambridgi. V roce 1939 se stal členem Komunistické strany Indie, ve které od roku 1952 zastával funkci člena Ústředního výboru a od roku 1958 člena Ústředního výkonného výboru. V letech 1963 - 1967 byl členem Ústředního sekretariátu Národního výboru Komunistické strany Indie a v letech 1963 až 1966 byl šéfredaktorem jejího ústředního tiskového orgánu New Age.

Od 50. let minulého století patřil Rómeš Čandra ke klíčovým postavám mezinárodního mírového hnutí. V letech 1952 – 1963 pracoval jako generální tajemník Všeindické mírové rady. V roce 1953 se stal členem Světové rady míru, jejímž byl v roce 1966 zvolen generálním tajemníkem a v roce 1977 prezidentem. Poté, co zásadně přispěl k potvrzení antiimperialistického charakteru Světové rady míru, byl v roce 2000 zvolen jejím čestným prezidentem. 

Rómeš Čandra byl nositelem řady vyznamenání a ocenění, v roce 1964 mu byla udělena Zlatá mírová medaile Joliot-Curie, v roce 1968 obdržel Mezinárodní Leninovu cenu „Za upevnění míru mezi národy“ a v roce 1975 byl oceněn sovětským Řádem přátelství mezi národy.

V roce 1983 stál v čele pražského Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, které vrcholilo na Staroměstském náměstí dvousettisícovou manifestací. Do Prahy tehdy přijelo 3625 delegátů ze 132 zemí světa . 

Nejen Světová rada míru, ale i celé mezinárodní mírové hnutí ztrácí v Rómeši Čandrovi zcela mimořádnou osobnost, která zasvětila svůj život zápasu proti imperialismu a válce, za svět míru, solidarity a společenského pokroku.

Milan Krajča