9. dubna 2020

Prohlášení Světové rady míru k zničení pomníku maršála Koněva v Praze

Světová rada míru co nejrozhodněji odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele Rudé armády, jež před 75. lety osvobodila Prahu a přinesla mír. Tato ostudná akce uskutečněná vedením Městské části Praha 6 je aktem pomsty a antikomunismu, přičemž jde o jeden z dalších pokusů o vymazání historické paměti a přepisování dějin.
Je třeba zdůraznit, že tento čin byl proveden v době koronavirové pandemie, kdy bylo lidem nařízeno zůstat doma - fakt, jež byl využit k zabránění masových demonstrací u památníku. Tento zbabělý čin nebude tolerován mírumilovnými lidmi a antifašisty v Praze ani v celé České republice. Stejně tak antiimperialistické mírové síly ve světě nebudou tolerovat takovéto akce, jež zásadně odmítají.
Falšování dějin a faktů nesmí převládnout! Světová rada míru proto také vyjadřuje svou solidaritu a podporu Českému mírovému hnutí.
Sekretariát Světové rady míru, 9. dubna 2020
(Překlad: České mírové hnutí)