30. března 2015

Prohlášení Českého mírového hnutí k přítomnosti vojsk Spojených států amerických v České republice

České mírové hnutí odsuzuje přítomnost jednotek Armády Spojených států amerických v České republice. V rámci demonstrativní jízdy amerického vojenského konvoje „Dragoon Ride“ je právě v naší zemi přítomno přes 500 vojáků a více než 100 vojenských vozidel. Jedná se o americké vojenské jednotky, které se předtím v pobaltských státech a Polsku účastnily provokační vojenské operace „Atlantic Resolve,“ organizované otevřeně jako demonstrace síly imperialismu v oblasti východní Evropy. 

České mírové hnutí odmítá postoj Vlády České republiky, která přítomnost cizí armády na našem území schválila bez souhlasu českého parlamentu, ale i bez jakéhokoliv přihlédnutí k odmítavým názorům občanů naší země. Vládnoucí síly České republiky tak potvrdily svou dlouhodobou politiku servility vůči Spojeným státům americkým, Evropské unii a Severoatlantickému paktu NATO i fakt, že místo snahy o mírové řešení stávajících konfliktů dávají přednost vojenským provokacím, eskalujícím mezinárodní napětí a přibližujícím nebezpečí rozsáhlého válečného konfliktu.

České mírové hnutí vítá prohlášení Světové rady míru, která ve svém poselství občanům České republiky mimo jiné konstatuje: „Světová rada míru vyjadřuje svůj hluboký nesouhlas se současnými velkými vojenskými cvičeními a přesuny vojenských sil Spojených států amerických v Evropě a konkrétně v České republice. Mírumilovné síly v Evropě odmítají politiku stupňování agresivity imperialismu, která směřuje k imperialistické válce. Zasíláme proto své pozdravy Českému mírovému hnutí a všem, kdo v těchto dnech v České republice protestují proti přítomnosti vojenského konvoje Spojených států amerických v této zemi.“

České mírové hnutí podporuje protesty proti přítomnosti vojsk Spojených států amerických v naší zemi a vyzývá občany České republiky k účasti na nich a k zapojení se do mírového, protiválečného a antiimperialistického hnutí. V současnosti je totiž více než nutné postavit se na obranu míru a odmítnout všechny vojenské provokace přibližující nebezpečí válečného konfliktu, ke kterým jednoznačně patří i přítomnost amerických vojsk v naší zemi.