21. září 2015

Prohlášení Světové rady míru k Mezinárodnímu dni míru Organizace spojených národů

Při příležitosti Mezinárodního dne míru Organizace spojených národů vyjadřuje Světová rada míru nejen své znepokojení nad rostoucí agresivitou imperialismu ve všech částech světa, ale v těchto dnech především také nad narůstajícími vlnami uprchlíků prchajících ze Sýrie, Iráku a severní Afriky coby oběti imperialistických válek a agresí uplynulých let. Miliony rodin se snaží uniknout z hororu, který je výsledkem politiky „násilné změny režimu“ a „Nového Blízkého východu“ prosazenou Spojenými státy americkými, Severoatlantickým paktem NATO a Evropskou unií. Tzv. Islámský stát a podobné skupiny, které byly vytvořeny, financovány a instruovány imperialistickými silami pokračují ve svých zločinech proti lidskosti, zatímco Spojené státy americké a jejich spojenci jako Turecko a monarchie Perského zálivu nepřestávají ve svých intervencích.

Světová rada míru odsuzuje pokrytectví sil stojících za těmito zločiny, které údajně litují miliony uprchlík, zatímco pokračují v sankcích proti napadeným zemím. Světová rada míru vyzývá Organizaci spojených národů, aby zaručila a zajistila bezpečí pro uprchlíků a jejich právo dosáhnout cíle v Evropě navzdory reakční Schengenské smlouvě a Dublinským dohodám Evropské unie. 

Světová rada mírů, připomínaje si Mezinárodní den míru Organizace spojených národů, požaduje ukončení imperialistických agresí, okupací a intervencí na Středním východě a v severní Africe.

Žádné další imperialistické války a intervence!

Sekretariát Světové rady míru

Atény, 21. září 2015