25. února 2022

Prohlášení Světové rady míru k otevřené eskalaci vojenských akcí na Ukrajině a v jejím okolí


Světová rada míru je hluboce znepokojena nedávným vývojem na Ukrajině, kde došlo k vojenské eskalaci. Vyzýváme všechny strany k obnovení a zajištění míru a mezinárodní bezpečnosti prostřednictvím konstruktivního dialogu politickými prostředky. Ruský a ukrajinský lid, stejně jako další národy v regionu, nemají co získat z tohoto vojenského konfliktu, který může dosáhnout širších rozměrů. Světová rada míru zaujímala jasné stanovisko k politickým a vojenským manévrům USA, NATO a Evropské unie od státního převratu v roce 2014, po němž se v Kyjevě chopily moci reakční síly s otevřenou podporou imperialistů. Vždy jsme se stavěli a odsuzovali hromadění vojenských sil NATO ve východní Evropě a obkličování Ruské federace. Stejně tak jsme odsoudili zločinný útok ukrajinské armády na obyvatelstvo východních provincií Donbasu.

Světová rada míru se však domnívá, že jednostranné uznání nezávislosti ukrajinských provincií Ruskem nejen podkopává základní principy Charty OSN, ale také vytváří ospravedlnění pro budoucí zneužití těchto metod imperialistickými mocnostmi proti jiným národům ve světě. Světová rada míru se důrazně staví proti rozšiřování NATO na východ a začlenění Ukrajiny do něj, což je plán, který posloužil jako konečný krok k nedávné eskalaci. Jsme si vědomi hlavních příčin této situace, které souvisejí s kontrolou energetických zdrojů, plynovodů, trhů a sfér vlivu. Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad důsledky této války a vyzýváme všechny zúčastněné strany k příměří.

Na celé Ukrajině je třeba obnovit mír. Současné vojenské akce Ruska musí být zastaveny a NATO musí stáhnout své jednotky a rakety od hranic s Ruskem. Světová rada míru se staví proti imperialistické válce a agresi a vyzývá své členy a přátele, aby v tomto duchu podnikli kroky.

Sekretariát Světové rady míru, 25. února 2022

(Překlad: České mírové hnutí)