10. května 2017

Pozvánka na protest proti NATO

České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací zve na protestní shromáždění proti NATO, pořádané v rámci mezinárodní kampaně Světové rady míru "ANO MÍRU! NE NATO!" Shromáždění se uskuteční mimo jiné v souvislosti s chystaným bruselským summitem tohoto agresivního vojenského paktu. Protest se koná v sobotu 20. května v 10 hodin dopoledne u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.
8. května 2017

Plakáty ke kampani Světové rady míru proti summitu NATO v Bruselu

Plakáty Světové rady míru proti summitu NATO, který se uskuteční v květnu 2017 v belgickém hlavním městě Bruselu. Světová rada míru proti tomuto summitu opět organizuje mezinárodní kampaň pod heslem "ANO MÍRU! NE NATO!" Její součástí budou aktivity i samotném Bruselu mimo jiné mezinárodní konference či protestní demonstrace organizované belgickou členskou organizací Světové rady míru Mezinárodní akcí za svobodu.

V České republice připravuje protest proti bruselskému summitu NATO České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací, který se uskuteční v sobotu 20. května 2017 v 10 hodin dopoledne u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. 2. května 2017

Připomenutí 3. výročí fašistického masakru v Oděse

V úterý 2. května 2017 si členové Českého mírového hnutí, společně s aktivisty občanské iniciativy Ne základnám a dalšími odpůrci fašismu a válek, připomenuli 3. výročí fašistického masakru v Domě odborů v ukrajinské Oděse. Zástupce Českého mírového hnutí Milan Krajča na shromáždění, které se konalo na Václavském náměstí v Praze, zdůraznil, že krev desítek obětí oděského masakru mají na svých rukou nejen představitelé Evropské unie, ale i Severoatlantického paktu NATO. I z tohoto důvodu je třeba proti NATO a členství České republiky v něm i nadále protestovat. Nejbližší příležitost k takovému protestu bude 20. května 2017 od 10 hodin dopoledne opět na pražském Václavském náměstí, na demonstraci, kterou připravuje za podpory dalších mírových organizací České mírové hnutí v souvislosti s bruselským summitem NATO a v rámci mezinárodní kampaně Světové rady míru "ANO MÍRU! NE NATO!"

30. dubna 2017

Evropské regionální jednání Světové rady míru v Berlíně

Za účasti Českého mírového hnutí se ve dnech 29. - 30. dubna 2017 uskutečnilo v německé metropoli Berlíně evropské regionální jednání Světové rady míru. Na setkání, které se konalo na pozvání Německé mírové rady byli přítomni zástupci mírových organizací z mnoha evropských i mimoevropských zemí, stejně jako hosté z řad opozičních poslanců Německého spolkového sněmu a Evropského parlamentu.

Mezi hlavní body jednání patřilo vyhodnocení Světového mírového shromáždění, které v závěru minulého roku uspořádala Světová rada míru v brazilském São Luís. Účastníci se dále podrobně zabývali přípravami aktivit, které bude Světová rada míru organizovat v květnu tohoto roku v souvislosti s bruselským summitem NATO, v rámci své mezinárodní kampaně "ANO MÍRU! NE NATO!" Mezi dalšími tématy figurovaly otázky solidarity mírového a antiimperialistického hnutí s obětmi současné uprchlické krize či zákaz turecké Mírové asociace a represe proti tureckým mírovým aktivistům.

Zástupce Českého mírového hnutí Wilhelm Feigl na jednání podrobně informoval o nárůstu vojenské přítomnosti NATO ve střední a východní Evropě, pokusům o ústavní změny usnadňující vysílání Armády České republiky do zahraničí a přítomnost cizích vojsk v naší zemi. Český delegát hovořil také o současných aktivitách Českého mírového hnutí za vystoupení České republiky z NATO a mimo jiné i o připravovaném protestu proti NATO, který se uskuteční v sobotu 20. května 10 hodin u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

7. dubna 2017

Prohlášení Světové rady míru k raketovému útoku USA na cíle v Sýrii

Světová rada míru odsuzuje současné raketové útoky USA na cíle v Sýrii jako akt další eskalace imperialistické intervence v Sýrii a celém regionu. Jedná se o zločin, jehož záminkou je údajné použití chemických zbraní syrskou armádou ve městě Khan Sheikhoun blízko Idlibu. 

Bombardování Sýrie ze strany USA nepředstavuje pouze porušení principů Charty OSN, ale také pokračování politiky předchozích vlád USA, nyní sledované vládou prezidenta Donalda Trumpa. Poté, co vytvořili, vycvičili a financovali žoldácké ozbrojené skupiny tzv. Islámského státu a dalších, poskytují nyní USA, NATO a Evropská unie, společně se svými spojenci v regionu, podobně jako opakovaně v minulosti, svou podporu ozbrojeným teroristickým silám skrze útoky na syrskou armádu. Za těmito útoku jsou plány na vytvoření „Velkého Středního východu“, ve kterém by imperialismus ovládal energetické zdroje a ve kterém by existovaly jím dosazené režimy v nových hranicích.

Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu s národy Středního východu a podporuje jejich právo na to, aby mohly svobodně rozhodnout o své budoucnosti bez jakéhokoliv zahraničního vměšování. Světová rada míru odsuzuje pokrytectví a dvojí morálku imperialistů, kteří podporují a páchají útoky proti celým národům, nutíce statisíce lidí, aby se staly uprchlíky, zatímco „roní slzy“ nad osudy lidí, kteří jimi byli přinuceni utéct ze svých domovů, aby si zachránili své životy. Světová rada míru vyzývá své členy a přátele, aby odsoudili imperialistickou intervenci na Středním východě a vyjádřili svou solidaritu s národy, které jsou jejími oběťmi. 

Sekretariát Světové rady míru, 7. dubna 2017

Překlad: České mírové hnutí

11. března 2017

Jednání mezi mírovými organizacemi Vietnamu a České republiky

V březnu 2017 se ve vietnamském hlavním městě Hanoji uskutečnilo dvoustranné jednání mezi Vietnamským mírovým výborem a Českým mírovým hnutím. Představitelé mírových organizací Vietnamu a České republiky si na něm vyměnili informace o svých postojích k současné mezinárodní situaci i svých aktuálních aktivitách. Zástupce Českého mírového hnutí Milan Krajča kromě jiného informoval vietnamské přátele i o současných aktivitách proti členství České republiky v Severoatlantického paktu NATO. Mezi projednávané otázky patřil i další rozvoj vzájemných vztahů mezi mírovým hnutím ve Vietnamské socialistické republice a České republice či podpora činnosti Světové rady míru, které jsou obě zúčastněné organizace členy.

Součástí jednání bylo i setkání s veteránem Komunistické strany Vietnamu a mimořádnou osobností vietnamského mírové hnutí, místopředsedou Vietnamského mírového výboru Pham Van Chuongem (na fotografii vlevo), zároveň zastávajícím místopředsednické funkce i ve Vietnamském svazu organizací přátelství a Vietnamské mírové a rozvojové nadaci. Pham Van Chuong mimo jiné řadu let vedl v Praze zastoupení Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu, někdy známé jako Vietkong, a mohl se tak se zástupci mírového hnutí z České republiky podělit i o řadu informací z historie československo-vietnamských vztahů souvisejících s podporou, které socialistické Československou poskytovalo národněosvobozeneckému a protiimperialistickému zápasu vietnamského lidu.

26. listopadu 2016

Kondolence k úmrtí Fidela Castra

Vážení přátelé a soudruzi,

je těžké najít správná slova k odchodu člověka, který zasvětil celý svůj mimořádný život realizaci revolučních ideálů humanity a socialismu. Fidel, jak ho všichni budou i nadále vždy nazývat, byl duší kubánského lidu, nesmiřitelným obráncem suverenity své země a strůjcem jejího společenského pokroku.

Jako nejvyšší velitel Kubánské revoluce a zásadový internacionalista byl zdrojem inspirace pro desítky národů a stovky milionů lidí na celém světě. Jeho příklad bude následován příštími generacemi bojovníků za lepší svět.

Byl nedílnou a nepřehlédnutelnou součástí mezinárodního mírového hnutí. Světová rada míru proto opakovaně ocenila jeho zásadní roli v boji za mír, proti imperialismu a válce a k jeho odkazu se bude hlásit i nadále.

Jako mimořádný přítel československého a českého lidu naší zemi mnohokrát navštívil a inicioval neobyčejný rozvoj vztahů mezi Kubou a socialistickým Československem. Toto přátelství nebude nikdy zapomenuto.

České mírové hnutí vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodině, vedení Kubánské revoluce, Komunistické straně Kuby a Kubánskému hnutí za mír a suverenitu národů. 

Milan Krajča,

předseda Českého mírového hnutí

3. října 2016

Výzva světové mládeži k účasti na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva

Mládež tohoto světa, jak svědčí historie sociálních a revolučních bojů, byla vždy nepostradatelnou složkou v boji za sociální spravedlnost a společenský pokrok. Právě v tomto světě, ve kterém se imperialismus sám prohlašuje za jediný možný systém, je nezbytný jednotný antiimperialistický boj pracujících a mládeže. Boje za práva mladých i společné boje národů za mír, solidaritu a sociální spravedlnost jsou hlavními frontami, na kterých mládež bojuje k porážce imperialismu. Devatenáctý světový festival mládeže a studentstva, který se bude konat v Rusku mezi 14. 10. 2017 a 22. 10. 2017, budiž místem sjednocení a společného pozvednutí mladých lidí z celého světa.

Podle našich aktivit od 18. světového festivalu mládeže a studentstva se naše hodnocení a výzvy k protiimperialistickému boji ukazují ještě oprávněnější. Za posledních několik let pokračovala a ještě se prohloubila mezinárodní kapitalistická krize, jejíž tíhu opět nesou na svých ramenech pracující a mládež. Imperialismus, systém vlády monopolů, tu nelítostně útočí a vykonává protiútoky, stále víc odkrývá svou pravou, brutální a barbarskou tvář. Rozpoutává války, okupace a další mezinárodní bezpráví, nehledě na nespočet mrtvých a utečenců. Porušuje lidská práva, vyhrožuje, vydírá lid, se stále novými strategiemi, aby získal kontrolu a manipuloval mládež. Kapitalistická krize vede imperialistické spolky k vystupňování agresivity za účelem nadvlády nad světovými trhy. Jsou vytvářeny třídní překážky v každém aspektu života, ty jsou stále iracionálnější a neudržitelnější. Mládež čím dál tím častěji zažívá útoky na svá práva na vzdělání, práci, kulturu, sport, bydlení a zdravotnictví.

Světový festival mládeže a studentstva je hnutím zrozeným po velkém vítězství lidu nad nacismem a fašismem, a tedy i nyní mládež skrze 19. světový festival mládeže a studentstva pozvedne svůj hlas proti fašismu. Jsme svědky silného globálního nárůstu fašismu, neonacismu, fundamentalismu a šovinismu, který ohrožuje suverenitu a integritu mnoha zemí. Jak fašismus, tak fundamentalismus byly vždy mocnými nástroji imperialismu a vládnoucích tříd k rozrušování jednoty lidu, jejichž cílem je omezení práv, vykořisťování a útlaku.

Mezinárodní odboj, protiimperialistický boj a solidarita mládeže a studentů jsou plamenem, který osvětluje a vede naše hnutí již od roku 1947, kdy mládež světa spojila svůj hlas proti imperialismu, fašismu, kolonialismu, válce, okupaci, diskriminaci, a požadovala trvalý mír, svobodu, suverenitu, nezávislost, solidaritu, rovnost a sociální spravedlnost.

Na základě zmíněných důvodů vyzýváme každou mladou ženu a každého mladého muže, aby se připojil k našemu boji na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva. Vyzýváme mládež, aby:

  • se připojila k našemu boji za svržení imperialismu, neboť naše štěstí a prosperita nemohou být nalezeny v systému, který plodí chudobu, vykořisťování a nezaměstnanost, který ničí životní prostředí a který vytváří diskriminaci podle rasy a pohlaví.
  • se připojila k našemu boji za právo na práci a důstojnost ve výkonu této práce, za naplnění soudobých potřeb, za přístup k bezplatnému veřejnému vzdělání jako všeobecné právo a povinnost státu, a proti privatizacím, poplatkům za vzdělání a třídním bariérám.
  • bojovala proti intervencím imperialistických zemí a jejích aliancí, jako je NATO či EU a jejich věrných nástrojů, světových finančních asociací, které jednají vždy ve prospěch kapitálu, a tedy proti lidu.
  • vyjádřila solidaritu s lidmi trpícími pod agresivní imperialistickou agendou a její vojenskou ofenzívou, s utečenci, kteří jsou oběťmi imperialistických válek a s lidmi bojujícími za svou svobodu proti okupantům.
  • podpořila demokratická práva národů na volbu svojí vlastní cesty rozvoje proti imperialistickým silám a jejich hrozbám.
  • se účastnila tohoto mezinárodního festivalu, který nabídne prostor pro výměnu nápadů, myšlenek a názorů, mnohonárodní kulturní aktivity, a který skrze sport hlásá myšlenky spolupráce, přátelství a solidarity.
Dnes, více než kdy jindy, je nezbytné, aby mládež stála bok po boku s pracující třídou, studentským hnutím a lidovými vrstvami obecně jako posila společné fronty proti imperialismu. Aby podporovala boj za vybudování nového světa, světa míru, rovnosti, solidarity, přátelství a sociální spravedlnosti, kde bohatství vzniklé prací lidu bude využito pro potřeby lidu, kde veškerý vědecký pokrok bude výlučně využit ku prospěchu a zdraví lidstva.

Po úspěšném 18. festivalu mládeže a studentstva v Ekvádoru se festivalové hnutí vrací do oblasti Evropy, konkrétně do jedné ze zemí, které byly součástí Sovětského svazu, do země, která za velkého sebeobětování výrazně přispěla k porážce hrozby nacismu a fašismu v druhé světové válce. Bez ohledu na antikomunistickou propagandu, jež se snaží přirovnat komunismus k nacismu a přepsat historii, jsou desítky milionů mrtvých svědky rozhodující role Sovětského svazu při vítězství nad nacismem. Tudíž bude světová mládež spolu s Ruskem a jejím lidem slavit 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce, která je pro její charakter a cíle důležitým milníkem ve vývoji antifašistického, antikolonialistického a antiimperialistického hnutí po celém světě.

Ve stejném roce také oslavujeme sedmdesáté výročí vzniku festivalového hnutí, které má svůj počátek v Praze v roce 1947, přinášející od té doby až do dnešních dnů a do budoucnosti hodnoty jednoty a antiimperialistické solidarity, které jsou charakteristické pro festivalové hnutí. Jeden z nejslavnějších festivalů byl uspořádán v Moskvě, ve Svazu sovětských socialistických republik, v roce 1957, a tedy v roce 2017 uplyne 60 let. Jedna se o festival, která je stále v paměti mládeže Ruska i celého světa, což inspiruje 19. festival v Rusku.

Dále, v souladu s tradicí posledních dvou Světových festivalů mládeže a studentstva, kdy festival byl věnován důležitým osobnostem, věnujeme 19. ročník Světového festivalu mládeže a studentstva Ernestovi Che Guevarovi. V roce 2017 tomu bude 50 let od jeho zavraždění. Dále festival věnujeme Mohamadovi Abdelazizovi, který zasvětil svůj život bojům proti kolonialismu a za svobodu Západní Sahary.

19. ročník Světového festivalu mládeže a studentstva se uskuteční v regionu, kde mládež musí opakovaně čelit imperialistické agresi, útočící na její práva: nárůst fašistických sil v mnoha zemích, politika jak Evropské unie, tak národních vlád potlačující práva pracujících, lidu i mládeže a propagující militarismus. V této době, kdy se imperialismus snaží mezi mládež rozšířit ty nejreakčnější hodnoty, Světový festival mládeže a studentstva opět ukáže, že 30 let po posledním festivalu v Evropě mládež stále prosazuje mír, solidaritu a přátelství, že stále udržuje oheň protiimperialistického boje!

Podporováni mládeží a lidem Ruska, přijati protiimperialistickou mládeží celého světa, spojme své úsilí a bojujme společně proti imperialismu na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva.

Překlad: Komunistický svaz mládeže

11. července 2016

Video z protestů Světové rady míru proti summitu NATO ve Varšavě

Video z protestů Světové rady míru proti summitu Severoatlantického paktu NATO, který se uskutečnil ve dnech 8. a 9. července 2016 v polské Varšavě. Kromě účasti na protestech zorganizovala Světová rada mírů v rámci své kampaně "ANO MÍRU! NE NATO!“ ve Varšavě také mezinárodní konferenci, které se zúčastnilo 85 delegátů z 22 zemí zastupujících na 30 mírových antiimperialistických organizací a hnutí. Přítomna byla také delegace Českého mírového hnutí, stejně jako zástupci některých dalších mírových a protiválečných organizací z České republiky.

4. července 2016

Zemřel Rómeš Čandra, dlouholetý vedoucí představitel mezinárodního mírového hnutí

V pondělí 4. července 2016 zemřel v indické Bombaji ve věku 97 let Rómeš Čandra, dlouholetý čelný představitel mezinárodního mírového hnutí.

Rómeš Čandra se narodil 30. března 1919 v tehdejším indickém Láilpuru. Vystudoval univerzitu v Láhauru, kde byl mezi lety 1934 a 1941 předsedou tamního Studentského svazu, a Univerzitu v Cambridgi. V roce 1939 se stal členem Komunistické strany Indie, ve které od roku 1952 zastával funkci člena Ústředního výboru a od roku 1958 člena Ústředního výkonného výboru. V letech 1963 - 1967 byl členem Ústředního sekretariátu Národního výboru Komunistické strany Indie a v letech 1963 až 1966 byl šéfredaktorem jejího ústředního tiskového orgánu New Age.

Od 50. let minulého století patřil Rómeš Čandra ke klíčovým postavám mezinárodního mírového hnutí. V letech 1952 – 1963 pracoval jako generální tajemník Všeindické mírové rady. V roce 1953 se stal členem Světové rady míru, jejímž byl v roce 1966 zvolen generálním tajemníkem a v roce 1977 prezidentem. Poté, co zásadně přispěl k potvrzení antiimperialistického charakteru Světové rady míru, byl v roce 2000 zvolen jejím čestným prezidentem. 

Rómeš Čandra byl nositelem řady vyznamenání a ocenění, v roce 1964 mu byla udělena Zlatá mírová medaile Joliot-Curie, v roce 1968 obdržel Mezinárodní Leninovu cenu „Za upevnění míru mezi národy“ a v roce 1975 byl oceněn sovětským Řádem přátelství mezi národy.

V roce 1983 stál v čele pražského Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, které vrcholilo na Staroměstském náměstí dvousettisícovou manifestací. Do Prahy tehdy přijelo 3625 delegátů ze 132 zemí světa . 

Nejen Světová rada míru, ale i celé mezinárodní mírové hnutí ztrácí v Rómeši Čandrovi zcela mimořádnou osobnost, která zasvětila svůj život zápasu proti imperialismu a válce, za svět míru, solidarity a společenského pokroku.

Milan Krajča