10. března 2019

Pozvánky na protesty proti členství České republiky v Severoatlantickém paktu NATO

V souvislosti s 20. výročím zatažení České republiky do Severoatlantického paktu NATO zveme na dvě protestní shromáždění konané 12. března 2019. V Praze se uskuteční demonstrace proti NATO.pořádaná Českým mírovým hnutí, občanskou iniciativou Ne Základnám  a dalšími mírovými organizacemi, od 16 hodin na Klárově, v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě u kruhového objezdu se bude konat od happening Komunistické strany Čech a Moravy proti NATO od 15:30.

4. března 2019

Pozvánka na demonstraci "Ruce pryč od Venezuely!"

České mírové hnutí zve, za podpory dalších mírových a antiimperialistických organizací, na demonstraci proti politické, ekonomické a vojenské agresi Spojených států amerických vůči Bolívarovské republice Venezuela. Protest se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2019 od 17 hodin před budovou Velvyslanectví Spojených států amerických, Tržiště 15, Praha 1 - Malá Strana. Shromáždění je součástí mezinárodní kampaně antiimperilistické solidarity s venezuelským lidem, organizované na základě výzvy venezuelského Výboru mezinárodní solidarity Světovou radou míru, které je České mírové hnutí členskou organizací.

5. února 2019

České mírové hnutí protestuje proti uznání Juana Guaidó tzv. prozatímním prezidentem Venezuely

České mírové hnutí co nejrozhodněji protestuje proti uznání Juana Guaidó tzv. prozatímním prezidentem Venezuely ze strany vlády České republiky. Česká republika se tímto krokem hanebně připojila k snahám Spojených států amerických a Evropské unie o státní převrat v Bolívarovské republice Venezuela.
Společně se Světovou radou míru České mírové hnutí jednoznačně odsuzuje pokus o svržení legitimní vlády demokraticky zvoleného prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela Nicoláse Madura i stupňující se přípravy vojenské agrese proti Venezuele ze strany imperialismu Spojených států amerických.
České mírové hnutí stojí plně na straně venezuelského lidu, bránícího suverenitu své vlasti, demokracii a společenský pokrok představovaný Bolívarovskou revolucí proti pučistickým snahám o státní převrat i proti nebezpečí imperialistické vojenské agrese. Ruce pryč od Venezuely!
 Milan Krajča,
předseda Českého mírového hnutí

24. ledna 2019

Světová rada míru odsuzuje pokus o svržení venezuelské vlády

Světová rada míru zásadně a rozhodně odsuzuje pokus o svržení vlády legitimně zvoleného prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela Nicolase Madura. Koordinované snahy místní reakční oligarchie, vlády Spojených států amerických, Evropské unie, Organizace amerických států a několika latinoamerických vlád představují jasné úsilí o otevřený zásah do vnitřních záležitostí země. Vývoj kolem samozvaného „prozatímního prezidenta“ – loutky Juana Guaida představuje nebezpečnou eskalaci imperialistických plánů Spojených států amerických, Evropské unie a Severoatlantického paktu NATO v regionu. 

Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu s lidem Venezuely a jeho antiimperialistickými mírumilovnými silami, zvláště pak se svou členskou organizací - Výborem mezinárodní solidarity COSI, v jejich zápase za obranu vlasti a změn ve prospěch drtivé většiny lidu, proti imperialistické intervenci. 

Sekretariát Světové rady míru, 24. leden 2019

(Překlad: České mírové hnutí)

18. listopadu 2018

Tiskové prohlášení První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO

První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO proběhla 16.-18. listopadu 2018 v Liberty Hall v irském Dublinu. Na konferenci bylo přítomno téměř 300 účastníků z více než 35 zemí z celého světa. Na konferenci promluvili řečníci zastupující země ze všech kontinentů, včetně Kuby, Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Spojených států, Itálie, Německa, Portugalska, Řecka, Kypru, Turecka, Polska, Spojeného království, Irské republiky, České republiky, Izraele, Palestiny, Keni, Demokratické republiky Kongo, Japonska a Austrálie. 

Tato konference byla prvním organizovaným úsilím nově zahájené Globální kampaně proti vojenským základnám USA a NATO, tvořené více než třiceti pěti mírových, právních a ekologických organizací a podporované více než sedmi sty dalších organizací a aktivistů z celého světa. Na tuto mezinárodní konferenci nás společně přivedl souhlas se zásadami, načrtnutými ve společném prohlášení Globální kampaně, jež účastníci konference odsouhlasili. 

Účastníci konference vyslechli - a sdíleli se zástupci organizací a hnutí, bojujících po celém světě za zrušení zahraničních vojenských základen - fakta o agresích, intervencích, úmrtích, ničení a poškozování zdraví a životního prostředí, jež způsobily vojenské základny celému lidstvu vedle hrozeb a porušování svrchovanosti „hostitelských“ zemí. 

Účastníci a organizátoři konference zásadně souhlasili, že nejen odmítají všechny vojenské základny, ale považují téměř tisícovku vojenských základen USA a NATO, zřízených po celém světě a představujících hlavní pilíře globální imperialistické nadvlády USA, států NATO a Evropské unie, za největší ohrožení míru a lidstva, ale také že musí být všechny zavřeny. Vojenské základny států NATO jsou vojenským vyjádřením imperialistického zasahování do života svrchovaných zemí ve jménu dominantních, finančních, politických a vojenských zájmů kvůli kontrole nad energetickými zdroji, dopravními trasami, trhy a sférami vlivu, s jasným porušováním mezinárodního práva a Charty OSN. 

Účastníci konference vyzývají organizace a hnutí, jež souhlasí s výše uvedeným, aby úzce a koordinovaně spolupracovaly v rámci Globální kampaně na organizování a mobilizování veřejnosti celého světa proti vojenským základnám USA a NATO. 

Spolu výzvou k uzavření vojenských základen USA a NATO jsme přesvědčeni, že uzavření základen a vojenských zařízení v určitých zemích a oblastech vyžaduje zvláštní pozornost mezinárodního hnutí. Patří sem například americká základna Guantanámo na Kubě, základny USA na Okinawě a v Jižní Korei, v německém Rammsteinu, v Srbsku a staré i nové základny USA a NATO v Řecku a na Kypru, zřízení nového Afrického velitelství USA s přidruženými vojenskými základnami v Africe, četné základny NATO v Itálii a Skandinávii, letiště Shannon v Irsku, používané jako vojenská základna USA a NATO, a nově zřízené základny Spojených států, Francie a jejich spojenců na syrském území a kolem něj. 

K pokračování naší společné globální kampaně v solidaritě se spravedlivou věcí národů v boji proti zahraničním vojenským agresím, okupacím a zasahování do jejich vnitřních záležitostí a proti ničivým dopadům činnosti těchto základen na životní prostředí a zdraví, účastníci souhlasili s doporučením a podporou koordinovaných akcí a iniciativ v příštím roce, jež posílí globální hnutí a rozšíří činnost a spolupráci a posunou je kupředu. 

Konference podporuje globální masové mobilizace proti Summitu k 70. výročí NATO, pořádanému 4. dubna 2019 ve Washingtonu DC, a související protesty v členských zemích NATO i jinde ve světě, jako další krok k tomuto cíli. 

Deklarujeme solidaritu s desítky let trvajícími snahami kubánského lidu o navrácení území Guantanáma, nezákonně okupovaného Spojenými státy, a vyhlašujeme podporu 6. mezinárodnímu semináři za mír a zrušení zahraničních vojenských základen, organizovanému sdružením Kubánským hnutím za mír a suverenitu národů 4.-6. května 2019 v Guantanámu na Kubě. 

Účastníci vyjadřují nejsrdečnější díky a vděk irskému Spojenectví za míru a neutrality za velkorysou pohostinnost a podporu při uspořádání této historické konference. 

Přijato účastníky První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO 

18. listopadu 2018 

Dublin, Irsko

(Překlad: Vladimír Sedláček)

30. října 2018

Rezoluce Mezinárodní konference solidarity se syrským lidem a mládeží

Díky iniciativě Světové federace demokratické mládeže a Světové rady míru se 92 zástupců členů a přátel obou organizací shromáždilo v syrském hlavním městě Damašku, aby se zúčastnili solidární mise se syrským lidem a mládeží ve dnech 29. - 31. října 2018. Účastníci mise reprezentující 55 organizací ze 37 zemí se podíleli na Mezinárodní konferenci pořádané na půdě Damašské univerzitě 30. října a za přítomnosti 400 syrských studentů uzavřeli akci následující rezolucí:

Zdravíme statečný lid, mládež a studenty Sýrie a vyjadřujeme naši úplnou solidaritu s oběťmi utrpení a těžkostí, odehrávajících se během více než sedmi let, ve kterých Sýrie čelí nebývalé a koordinované imperialistické agresi, spáchané Spojenými státy americkými, Severoatlantickým paktem NATO a Evropskou unií, společně s Tureckem, sionistickým státem Izrael a reakčními monarchiemi v Zálivu, využívajících tisíce ozbrojených extrémistických žoldáků jako prostředek pro zničení a zpustošení země.

Vyjadřujeme naši podporu rodinám stovek tisíc obyvatel, kteří přišly o svůj život, a ještě většímu počtu zraněných. Odsuzujeme imperialistický zásah, sankce a manévry zacílené na rdoušení syrského lidu teroristickými útoky, užíváním falešných záminek a zpráv jako prostředků na dosažení skutečného cíle - získání energetických zdrojů, plynovodů a trhů pro profit nadnárodních korporací. V jejich snaze zabezpečit sféru vlivu imperialistům a jejich přátelům byly použity všechny typy intrik a činností, jež vedly k masivnímu přesunu obyvatel, jak v rámci země, tak do zemí sousedních.

Vyslovujeme svou podporu syrskému lidu, jeho vedení a armádě a poznamenáváme, že i přes dosažená četná vítězství, tisíce ozbrojených fundamentalistických­ teroristů se stále nacházejí na syrské půdě, jako například v syrské provincii Idlib. Rovněž odsuzujeme invazi a okupaci severní části Sýrie tureckým vojskem, stejně jako přítomnost vojsk Spojených států amerických a Severoatlantického paktu NATO v oblasti východně od Eufratu a jejich vojenskou základnu v Al-Tanf poblíž hranice mezi Sýrií, Jordánskem a Irákem. Odmítáme imperialistické plány a akce sloužící k destabilizaci a rozdělení země, porušující ve všech ohledech mezinárodní právo.

Účastníci solidární mise s uznáním oceňují velký pokrok, týkající se návratu k normálnímu životu syrského lidu a mládeže, dosažený po porážce tzv. Islámského státu a dalších teroristických skupin a podtrhují požadavek, že je to pouze syrský lid, který je ten jediný schopný a oprávněný k rozhodování o své budoucnosti a osudu v rámci nezávislosti a územní celistvosti země.

Vyjadřujeme svou hlubokou úctu za vytrvalost a odhodlání syrského lidu a armády, při osvobozování četných měst a území a očekáváme osvobození celé země, včetně Golanských výšin. Plán na násilnou "změnu režimu" selhal díky jednotě syrského lidu, avšak pokračují další podvratné plány. Odsuzujeme nové plány na provokaci pod záminkou útoku chemickými či jinými zbraněmi hromadného ničení, který nebyl nikdy prokázán.

Mládež, studenti a mírové organizace ze všech koutů světa, reprezentující milióny obyvatel svých zemí, vyjadřují svou neochvějnou podporu Národnímu svazu syrských studentů a Syrskému hnutí bojovníků za mír i celému zápasu syrského lidu až do úplného a konečného vítězství.

Příklad hrdinného syrského lidu ukazuje jasně, že bez ohledu na to, jak moc silný a mocný se imperialistický nepřítel může zdát, není neporazitelný. Syrský lid a jeho boj představuje zdroj a příklad inspirace pro všechny, kteří bojují za spravedlivou věc, svět míru a společenské spravedlnosti, za svět osvobozený od imperialistické nadvlády a vykořisťování.

Damašek 30. října 2018

(Překlad: Komunistický svaz mládeže)

10. října 2018

Mezinárodní výzva První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO

Vážení přátelé míru po celém světě,

jsme hluboce znepokojeni a vyděšení hrozbou války, která se v současnosti šíří globální atmosférou. Stále agresivnější expanzionistické akce sil USA a NATO v rozporu s mezinárodním právem a svrchovanými právy všech národů, zuřící války na Středním východě, rozsáhlá militarizace afrického kontinentu prostřednictvím velitelství AFRICOM, rozrůstající se závody ve zbrojení ničící státní pokladny, válečnický jazyk nahrazující diplomatické vyjednávání, hospodářská krize, které čelí jeden stát za druhým a ničení globálního životního prostředí prostřednictvím válek a bezohledného vykořisťování i jejich dopad na veřejné zdraví, to vše způsobilo krize, které bez odporu národů mohou vést k nepředstavitelné katastrofě a válce.

Nikdo z nás nemůže zastavit tohle šílení jen zevnitř našich národních hranic. Globální mírové síly se musí spojit, mobilizovat za mír miliony lidí v našich zemích a po celém světě. Nemůžeme a neměli bychom dovolit, aby nás rozdíly v jiných otázkách oddělily. MUSÍME SPOLUPRACOVAT PRO MÍR!

Na základě společného porozumění jsme zahájili globální kampaň proti vojenským základnám USA a NATO a vyzýváme vás a vaši organizaci, která je uznána za hlas vašeho lidu za mír a národní svrchovanost, aby se k této nové globální kampani připojili podpisem tohoto prohlášení o globální jednotě. Upřímně doufáme, že přijmete toto pozvání a připojíte se k celosvětovému úsilí proti všem formám války a agrese vůči suverénním státům.

Chcete-li se zapojit do globální kampaně proti vojenským základnám USA a NATO, podepište prosím naše prohlášení o globální jednotě zde: http://nousnatobases.org/endorsement-form/.

Jako první krok k zahájení globální kampaně uspořádáme ve dnech 16. až 18. listopadu 2018 První mezinárodní konferenci proti vojenským základnám USA/NATO v irském Dublinu, kterou uspořádá Spojenectví míru a neutrality (PANA). Věříme, že nám pomůžete při mobilizaci maximální úrovně účasti na této mezinárodní konferenci.

Jak dobře víte, uspořádání tak široké mezinárodní konference vyžaduje velké množství lidských a finančních zdrojů, zejména proto, že se snažíme k prezentacím pozvat odborníky z celého světa. Také doufáme, že vy a vaše organizace přispějete podle svého smyslu pro solidaritu s naší společnou věcí míru na pokrytí nákladů na tuto velmi významnou a historickou konferenci.

Aktualizované informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách: http://www.nousnatoases.org.

Můžete nás také kontaktovat na adrese: contact@NoUSNATOBases.org.

Těšíme se na vaši podporu a účast.

Světová rada míru • Spojenectví míru a neutrality, Irsko • Koalice proti zahraničním vojenským základnám USA, Spojené státy americké • Kubánské hnutí za mír a suverenitu národů, Kuba • Brazilské centrum pro solidaritu mezi národy a boj za mír, Brazílie • Koalice Zastavme válku, Velká Británie • Okinawské centrum mírové akce, Japonsko • Japonský mírový výbor, Japonsko • Mezinárodní tým Kangčchong, Jižní Korea • Portugalský výbor za mír a spolupráci, Portugalsko • Bělehradské fórum za svět rovných, Srbsko • Turecký mírový výbor, Turecko • Kyperská mírová rada • Řecký výbor za mezinárodní detente a mír, Řecko • Filipínská rada míru a solidarity, Filipíny • Fórum proti imperialistické válce a NATO, Španělsko, • Palestinský výbor za mír a solidaritu, Palestina • Kanadský mírový kongres, Kanada • Libanonská mírová rada, Libanon • Výbor za mír a solidaritu, Izrael • České mírové hnutí, Česká republika • Jihoafrická mírová iniciativa, Jihoafrická republika • Německá rada míru, Německo • Všeindická organizace pro mír a solidaritu, Indie • Nepálská rada míru a solidarity, Nepál • Švýcarské mírové hnutí, Švýcarsko • Britské mírové shromáždění, Velká Británie • Mezinárodní liga lidového boje, Nizozemí • Výbor proti válce Milán, Itálie • Jamajská mírová rada, Jamajka • Kampaň za jaderné odzbrojení, Velká Británie • Síť za nezávislou a mírovou Austrálii, Austrálie • Škola míru, Kolumbie 

(Překlad: Miroslav Prokeš)

1. října 2018

České mírové hnutí odmítá antikomunistické policejní provokace na mírových shromážděních

Vedle jiných aktivit k letošnímu 80. výročí Mnichovské zrady se České mírové hnutí podílelo i na zorganizování mírového shromáždění „Přízrak Mnichova se vrací.“ Kromě Českého mírového hnutí jej v neděli 30. září 2018 uspořádala na Václavském náměstí v Praze iniciativa Ne základnám, Alternativa zdola a řada dalších mírových organizací.

Mezi řečníky na shromáždění vystoupil také představitel Komunistického svazu mládeže, který přítomné informoval o společném prohlášení české a německé antifašistické mládeže právě k 80. výročí Mnichovské zrady. Na shromáždění byli přítomni i další členové Komunistického svazu mládeže, přičemž jeden z nich při tom držel prapor této organizace, na kterém byla kromě názvu organizace i podobizna slavného latinoamerického revolucionáře Ernesta Che Guevary, která patří k celosvětově nejznámějším a nejrozšířenějším symbolům zápasu za lepší svět.
Po ukončení shromáždění přistoupili k jeho účastníkovi, který předtím držel uvedený prapor, příslušníci Policie České republiky. Policista jej legitimoval se zdůvodněním, že kvůli nesení zmíněného praporu je „podezření na spáchání extremistického trestního činu,“ takový pojem ovšem český právní řád nezná. Následně tedy bylo policistou upřesněno, že měl na mysli „trestný čin schvalování nebo projevu sympatií k hnutí směřující k potlačování práv a svobod.“ Po dotazu, co je na praporu špatného, pak přítomný policista prohlásil, že vyobrazená osoba, tedy Ernesto Che Guevara, je „jeden z největších masových vrahů v dějinách“. Celé skandální situaci byly přítomny desítky účastníků demonstrace, kteří se stali svědky této události a proti provokativnímu zákroku policistů hlasitě protestovali. Jednání Policie České republiky se podařilo také zdokumentovat, video je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=UGPCSUCRLGY
České mírové hnutí jako spoluorganizátor mírového shromáždění k 80. Mnichovské zrady jednání Policie České republiky proti jednomu z jeho účastníků co nejrozhodněji odsuzuje. Jakékoliv antikomunistické policejní provokace proti mírovým shromážděním České mírové hnutí jednoznačně odmítá. 
 Milan Krajča,
předseda Českého mírového hnutí

24. září 2018

Pozvánky na shromáždění k 80. výročí Mnichovské zrady

V těchto dnech si na mnoha místech republiky připomínáme smutné výročí Mnichovské zrady. Mezi ty, kteří na události před 80 lety nezapomínají, patří i České mírové hnutí. Rádi bychom vás proto pozvali na dvě shromáždění pořádaná řadou organizací, která se v této souvislosti uskuteční v hlavním městě v neděli 30. září. První z nich se bude konat od 14 hodin před budovou Rudolfina na Palachově náměstí, druhé pak od 17 hodin na Václavském náměstí.1. července 2018

Pozvánka na protest proti NATO

České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací zve na protestní shromáždění proti NATO, pořádané v rámci mezinárodní kampaně Světové rady míru "ANO MÍRU! NE NATO!" Shromáždění se uskuteční mimo jiné v souvislosti s bruselským summitem tohoto agresivního vojenského paktu. Protest se koná ve středu 11. července v 17 hodin u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.