18. listopadu 2018

Tiskové prohlášení První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO

První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO proběhla 16.-18. listopadu 2018 v Liberty Hall v irském Dublinu. Na konferenci bylo přítomno téměř 300 účastníků z více než 35 zemí z celého světa. Na konferenci promluvili řečníci zastupující země ze všech kontinentů, včetně Kuby, Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Spojených států, Itálie, Německa, Portugalska, Řecka, Kypru, Turecka, Polska, Spojeného království, Irské republiky, České republiky, Izraele, Palestiny, Keni, Demokratické republiky Kongo, Japonska a Austrálie. 

Tato konference byla prvním organizovaným úsilím nově zahájené Globální kampaně proti vojenským základnám USA a NATO, tvořené více než třiceti pěti mírových, právních a ekologických organizací a podporované více než sedmi sty dalších organizací a aktivistů z celého světa. Na tuto mezinárodní konferenci nás společně přivedl souhlas se zásadami, načrtnutými ve společném prohlášení Globální kampaně, jež účastníci konference odsouhlasili. 

Účastníci konference vyslechli - a sdíleli se zástupci organizací a hnutí, bojujících po celém světě za zrušení zahraničních vojenských základen - fakta o agresích, intervencích, úmrtích, ničení a poškozování zdraví a životního prostředí, jež způsobily vojenské základny celému lidstvu vedle hrozeb a porušování svrchovanosti „hostitelských“ zemí. 

Účastníci a organizátoři konference zásadně souhlasili, že nejen odmítají všechny vojenské základny, ale považují téměř tisícovku vojenských základen USA a NATO, zřízených po celém světě a představujících hlavní pilíře globální imperialistické nadvlády USA, států NATO a Evropské unie, za největší ohrožení míru a lidstva, ale také že musí být všechny zavřeny. Vojenské základny států NATO jsou vojenským vyjádřením imperialistického zasahování do života svrchovaných zemí ve jménu dominantních, finančních, politických a vojenských zájmů kvůli kontrole nad energetickými zdroji, dopravními trasami, trhy a sférami vlivu, s jasným porušováním mezinárodního práva a Charty OSN. 

Účastníci konference vyzývají organizace a hnutí, jež souhlasí s výše uvedeným, aby úzce a koordinovaně spolupracovaly v rámci Globální kampaně na organizování a mobilizování veřejnosti celého světa proti vojenským základnám USA a NATO. 

Spolu výzvou k uzavření vojenských základen USA a NATO jsme přesvědčeni, že uzavření základen a vojenských zařízení v určitých zemích a oblastech vyžaduje zvláštní pozornost mezinárodního hnutí. Patří sem například americká základna Guantanámo na Kubě, základny USA na Okinawě a v Jižní Korei, v německém Rammsteinu, v Srbsku a staré i nové základny USA a NATO v Řecku a na Kypru, zřízení nového Afrického velitelství USA s přidruženými vojenskými základnami v Africe, četné základny NATO v Itálii a Skandinávii, letiště Shannon v Irsku, používané jako vojenská základna USA a NATO, a nově zřízené základny Spojených států, Francie a jejich spojenců na syrském území a kolem něj. 

K pokračování naší společné globální kampaně v solidaritě se spravedlivou věcí národů v boji proti zahraničním vojenským agresím, okupacím a zasahování do jejich vnitřních záležitostí a proti ničivým dopadům činnosti těchto základen na životní prostředí a zdraví, účastníci souhlasili s doporučením a podporou koordinovaných akcí a iniciativ v příštím roce, jež posílí globální hnutí a rozšíří činnost a spolupráci a posunou je kupředu. 

Konference podporuje globální masové mobilizace proti Summitu k 70. výročí NATO, pořádanému 4. dubna 2019 ve Washingtonu DC, a související protesty v členských zemích NATO i jinde ve světě, jako další krok k tomuto cíli. 

Deklarujeme solidaritu s desítky let trvajícími snahami kubánského lidu o navrácení území Guantanáma, nezákonně okupovaného Spojenými státy, a vyhlašujeme podporu 6. mezinárodnímu semináři za mír a zrušení zahraničních vojenských základen, organizovanému sdružením Kubánským hnutím za mír a suverenitu národů 4.-6. května 2019 v Guantanámu na Kubě. 

Účastníci vyjadřují nejsrdečnější díky a vděk irskému Spojenectví za míru a neutrality za velkorysou pohostinnost a podporu při uspořádání této historické konference. 

Přijato účastníky První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO 

18. listopadu 2018 

Dublin, Irsko

(Překlad: Vladimír Sedláček)

30. října 2018

Rezoluce Mezinárodní konference solidarity se syrským lidem a mládeží

Díky iniciativě Světové federace demokratické mládeže a Světové rady míru se 92 zástupců členů a přátel obou organizací shromáždilo v syrském hlavním městě Damašku, aby se zúčastnili solidární mise se syrským lidem a mládeží ve dnech 29. - 31. října 2018. Účastníci mise reprezentující 55 organizací ze 37 zemí se podíleli na Mezinárodní konferenci pořádané na půdě Damašské univerzitě 30. října a za přítomnosti 400 syrských studentů uzavřeli akci následující rezolucí:

Zdravíme statečný lid, mládež a studenty Sýrie a vyjadřujeme naši úplnou solidaritu s oběťmi utrpení a těžkostí, odehrávajících se během více než sedmi let, ve kterých Sýrie čelí nebývalé a koordinované imperialistické agresi, spáchané Spojenými státy americkými, Severoatlantickým paktem NATO a Evropskou unií, společně s Tureckem, sionistickým státem Izrael a reakčními monarchiemi v Zálivu, využívajících tisíce ozbrojených extrémistických žoldáků jako prostředek pro zničení a zpustošení země.

Vyjadřujeme naši podporu rodinám stovek tisíc obyvatel, kteří přišly o svůj život, a ještě většímu počtu zraněných. Odsuzujeme imperialistický zásah, sankce a manévry zacílené na rdoušení syrského lidu teroristickými útoky, užíváním falešných záminek a zpráv jako prostředků na dosažení skutečného cíle - získání energetických zdrojů, plynovodů a trhů pro profit nadnárodních korporací. V jejich snaze zabezpečit sféru vlivu imperialistům a jejich přátelům byly použity všechny typy intrik a činností, jež vedly k masivnímu přesunu obyvatel, jak v rámci země, tak do zemí sousedních.

Vyslovujeme svou podporu syrskému lidu, jeho vedení a armádě a poznamenáváme, že i přes dosažená četná vítězství, tisíce ozbrojených fundamentalistických­ teroristů se stále nacházejí na syrské půdě, jako například v syrské provincii Idlib. Rovněž odsuzujeme invazi a okupaci severní části Sýrie tureckým vojskem, stejně jako přítomnost vojsk Spojených států amerických a Severoatlantického paktu NATO v oblasti východně od Eufratu a jejich vojenskou základnu v Al-Tanf poblíž hranice mezi Sýrií, Jordánskem a Irákem. Odmítáme imperialistické plány a akce sloužící k destabilizaci a rozdělení země, porušující ve všech ohledech mezinárodní právo.

Účastníci solidární mise s uznáním oceňují velký pokrok, týkající se návratu k normálnímu životu syrského lidu a mládeže, dosažený po porážce tzv. Islámského státu a dalších teroristických skupin a podtrhují požadavek, že je to pouze syrský lid, který je ten jediný schopný a oprávněný k rozhodování o své budoucnosti a osudu v rámci nezávislosti a územní celistvosti země.

Vyjadřujeme svou hlubokou úctu za vytrvalost a odhodlání syrského lidu a armády, při osvobozování četných měst a území a očekáváme osvobození celé země, včetně Golanských výšin. Plán na násilnou "změnu režimu" selhal díky jednotě syrského lidu, avšak pokračují další podvratné plány. Odsuzujeme nové plány na provokaci pod záminkou útoku chemickými či jinými zbraněmi hromadného ničení, který nebyl nikdy prokázán.

Mládež, studenti a mírové organizace ze všech koutů světa, reprezentující milióny obyvatel svých zemí, vyjadřují svou neochvějnou podporu Národnímu svazu syrských studentů a Syrskému hnutí bojovníků za mír i celému zápasu syrského lidu až do úplného a konečného vítězství.

Příklad hrdinného syrského lidu ukazuje jasně, že bez ohledu na to, jak moc silný a mocný se imperialistický nepřítel může zdát, není neporazitelný. Syrský lid a jeho boj představuje zdroj a příklad inspirace pro všechny, kteří bojují za spravedlivou věc, svět míru a společenské spravedlnosti, za svět osvobozený od imperialistické nadvlády a vykořisťování.

Damašek 30. října 2018

(Překlad: Komunistický svaz mládeže)

10. října 2018

Mezinárodní výzva První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO

Vážení přátelé míru po celém světě,

jsme hluboce znepokojeni a vyděšení hrozbou války, která se v současnosti šíří globální atmosférou. Stále agresivnější expanzionistické akce sil USA a NATO v rozporu s mezinárodním právem a svrchovanými právy všech národů, zuřící války na Středním východě, rozsáhlá militarizace afrického kontinentu prostřednictvím velitelství AFRICOM, rozrůstající se závody ve zbrojení ničící státní pokladny, válečnický jazyk nahrazující diplomatické vyjednávání, hospodářská krize, které čelí jeden stát za druhým a ničení globálního životního prostředí prostřednictvím válek a bezohledného vykořisťování i jejich dopad na veřejné zdraví, to vše způsobilo krize, které bez odporu národů mohou vést k nepředstavitelné katastrofě a válce.

Nikdo z nás nemůže zastavit tohle šílení jen zevnitř našich národních hranic. Globální mírové síly se musí spojit, mobilizovat za mír miliony lidí v našich zemích a po celém světě. Nemůžeme a neměli bychom dovolit, aby nás rozdíly v jiných otázkách oddělily. MUSÍME SPOLUPRACOVAT PRO MÍR!

Na základě společného porozumění jsme zahájili globální kampaň proti vojenským základnám USA a NATO a vyzýváme vás a vaši organizaci, která je uznána za hlas vašeho lidu za mír a národní svrchovanost, aby se k této nové globální kampani připojili podpisem tohoto prohlášení o globální jednotě. Upřímně doufáme, že přijmete toto pozvání a připojíte se k celosvětovému úsilí proti všem formám války a agrese vůči suverénním státům.

Chcete-li se zapojit do globální kampaně proti vojenským základnám USA a NATO, podepište prosím naše prohlášení o globální jednotě zde: http://nousnatobases.org/endorsement-form/.

Jako první krok k zahájení globální kampaně uspořádáme ve dnech 16. až 18. listopadu 2018 První mezinárodní konferenci proti vojenským základnám USA/NATO v irském Dublinu, kterou uspořádá Spojenectví míru a neutrality (PANA). Věříme, že nám pomůžete při mobilizaci maximální úrovně účasti na této mezinárodní konferenci.

Jak dobře víte, uspořádání tak široké mezinárodní konference vyžaduje velké množství lidských a finančních zdrojů, zejména proto, že se snažíme k prezentacím pozvat odborníky z celého světa. Také doufáme, že vy a vaše organizace přispějete podle svého smyslu pro solidaritu s naší společnou věcí míru na pokrytí nákladů na tuto velmi významnou a historickou konferenci.

Aktualizované informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách: http://www.nousnatoases.org.

Můžete nás také kontaktovat na adrese: contact@NoUSNATOBases.org.

Těšíme se na vaši podporu a účast.

Světová rada míru • Spojenectví míru a neutrality, Irsko • Koalice proti zahraničním vojenským základnám USA, Spojené státy americké • Kubánské hnutí za mír a suverenitu národů, Kuba • Brazilské centrum pro solidaritu mezi národy a boj za mír, Brazílie • Koalice Zastavme válku, Velká Británie • Okinawské centrum mírové akce, Japonsko • Japonský mírový výbor, Japonsko • Mezinárodní tým Kangčchong, Jižní Korea • Portugalský výbor za mír a spolupráci, Portugalsko • Bělehradské fórum za svět rovných, Srbsko • Turecký mírový výbor, Turecko • Kyperská mírová rada • Řecký výbor za mezinárodní detente a mír, Řecko • Filipínská rada míru a solidarity, Filipíny • Fórum proti imperialistické válce a NATO, Španělsko, • Palestinský výbor za mír a solidaritu, Palestina • Kanadský mírový kongres, Kanada • Libanonská mírová rada, Libanon • Výbor za mír a solidaritu, Izrael • České mírové hnutí, Česká republika • Jihoafrická mírová iniciativa, Jihoafrická republika • Německá rada míru, Německo • Všeindická organizace pro mír a solidaritu, Indie • Nepálská rada míru a solidarity, Nepál • Švýcarské mírové hnutí, Švýcarsko • Britské mírové shromáždění, Velká Británie • Mezinárodní liga lidového boje, Nizozemí • Výbor proti válce Milán, Itálie • Jamajská mírová rada, Jamajka • Kampaň za jaderné odzbrojení, Velká Británie • Síť za nezávislou a mírovou Austrálii, Austrálie • Škola míru, Kolumbie 

(Překlad: Miroslav Prokeš)

1. října 2018

České mírové hnutí odmítá antikomunistické policejní provokace na mírových shromážděních

Vedle jiných aktivit k letošnímu 80. výročí Mnichovské zrady se České mírové hnutí podílelo i na zorganizování mírového shromáždění „Přízrak Mnichova se vrací.“ Kromě Českého mírového hnutí jej v neděli 30. září 2018 uspořádala na Václavském náměstí v Praze iniciativa Ne základnám, Alternativa zdola a řada dalších mírových organizací.

Mezi řečníky na shromáždění vystoupil také představitel Komunistického svazu mládeže, který přítomné informoval o společném prohlášení české a německé antifašistické mládeže právě k 80. výročí Mnichovské zrady. Na shromáždění byli přítomni i další členové Komunistického svazu mládeže, přičemž jeden z nich při tom držel prapor této organizace, na kterém byla kromě názvu organizace i podobizna slavného latinoamerického revolucionáře Ernesta Che Guevary, která patří k celosvětově nejznámějším a nejrozšířenějším symbolům zápasu za lepší svět.
Po ukončení shromáždění přistoupili k jeho účastníkovi, který předtím držel uvedený prapor, příslušníci Policie České republiky. Policista jej legitimoval se zdůvodněním, že kvůli nesení zmíněného praporu je „podezření na spáchání extremistického trestního činu,“ takový pojem ovšem český právní řád nezná. Následně tedy bylo policistou upřesněno, že měl na mysli „trestný čin schvalování nebo projevu sympatií k hnutí směřující k potlačování práv a svobod.“ Po dotazu, co je na praporu špatného, pak přítomný policista prohlásil, že vyobrazená osoba, tedy Ernesto Che Guevara, je „jeden z největších masových vrahů v dějinách“. Celé skandální situaci byly přítomny desítky účastníků demonstrace, kteří se stali svědky této události a proti provokativnímu zákroku policistů hlasitě protestovali. Jednání Policie České republiky se podařilo také zdokumentovat, video je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=UGPCSUCRLGY
České mírové hnutí jako spoluorganizátor mírového shromáždění k 80. Mnichovské zrady jednání Policie České republiky proti jednomu z jeho účastníků co nejrozhodněji odsuzuje. Jakékoliv antikomunistické policejní provokace proti mírovým shromážděním České mírové hnutí jednoznačně odmítá. 
 Milan Krajča,
předseda Českého mírového hnutí

24. září 2018

Pozvánky na shromáždění k 80. výročí Mnichovské zrady

V těchto dnech si na mnoha místech republiky připomínáme smutné výročí Mnichovské zrady. Mezi ty, kteří na události před 80 lety nezapomínají, patří i České mírové hnutí. Rádi bychom vás proto pozvali na dvě shromáždění pořádaná řadou organizací, která se v této souvislosti uskuteční v hlavním městě v neděli 30. září. První z nich se bude konat od 14 hodin před budovou Rudolfina na Palachově náměstí, druhé pak od 17 hodin na Václavském náměstí.1. července 2018

Pozvánka na protest proti NATO

České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací zve na protestní shromáždění proti NATO, pořádané v rámci mezinárodní kampaně Světové rady míru "ANO MÍRU! NE NATO!" Shromáždění se uskuteční mimo jiné v souvislosti s bruselským summitem tohoto agresivního vojenského paktu. Protest se koná ve středu 11. července v 17 hodin u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.


14. dubna 2018

Prohlášení Světové rady míru k imperialistické agresi proti Sýrii

Světová rada míru co nejrozhodněji odsuzuje zločinný imperialistický útok Spojených států amerických, Velké Británie a Francie proti Syrské arabské republice. K bombardování syrských cílů, uskutečněného pod záminkou dosud nepotvrzeného použití chemických zbraní ve východní části hlavního města Damašku, došlo pouze několik dnů poté, co Syrská arabská armáda porazila ozbrojené žoldáky v oblasti východní Ghúty, která se tak postupně mohla začít vracet k relativně normálnímu životu.

Imperialistickým útokem za použití více než 100 raket se Spojené státy americké, Velká Británie a Francie samozvaně pasovaly do role vyšetřovatele, soudce i vykonavatele trestu, v rozporu s mírumilovnými postoji většiny lidí světa. Opět tak vyšel najevo skutečný cíl imperialistů, kterým je uskutečnění jejich plánů na vytvoření tzv. „Nového Středního východu,“ ve kterém by mohli skrze násilné odstranění zdejších vlád a ustavení jim spřátelených režimů nejen plně kontrolovat místní zdroje energetických surovin a infrastrukturu pro jejich transport, ale i zásadně rozšířit svou sféru vlivu a ovládnout tak nové trhy. 

Světová rada míru, která nikdy neměla nejmenší pochybnosti o cílech imperialistů na Středním východě, upozorňuje zejména na fakt, že stávající raketový útok proti Sýrii byl tolerován a podporován Severoatlantickým paktem NATO a Evropskou unií, ve svých prohlášeních plně souhlasících s tímto barbarstvím imperialismu. Světová rada míru vyjadřuje svou naprostou solidaritu a podporu syrskému lidu, který čelícímu imperialistickým plánům již po dobu sedmi let, a vyzývá všechny své členy a přátele, aby odsoudili agresi proti Sýrii a postavili se i dalším podobným útokům v budoucnosti.

Ne imperialistické agresi proti Sýrii!

Ne imperialistickým válkám!

Ať žije mezinárodní solidarita!

Světová rada míru, 14. dubna 2018

(Překlad: České mírové hnutí)

5. dubna 2018

Pietní akt k 60. výročí úmrtí Vítězslava Nezvala

Pietní akt k 60. výročí úmrtí národního umělce Vítězslava Nezvala se uskutečnil ve čtvrtek 5. dubna odpoledne na pražském Žižkově před domem v Baranově ulici 1901/4, ve kterém tento velký český básník až do své smrti žil a tvořil.

"K tomuto velikánovi české poezie se oprávněně hrdě hlásíme i z toho důvodu, že dokázal bytostně spojovat svou uměleckou tvorbu se zápasem za společenský pokrok, mír a socialismus," uvedl na setkání Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí a člen Výkonného výboru Světové rady míru

Předseda Unie českých spisovatelů, básník a zasloužilý umělec Karel Sýs v proslovu k shromážděným mimo jiné konstatoval: "Může být básnické dílo, či dílo vůbec, definitivně uzavřeno? Nestíhá jedna myšlenka druhou, nevěší se báseň dosud nenapsaná na paty básně právě dokončené, jako se držel biblický Jákob Ezaua?"

Na závěr setkání členka Zastupitelstva hlavního města Prahy a předsedkyně Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy, která pietní akt zorganizovala, Marta Semelová přednesla slavnou a dodnes aktuální báseň Zpěv míru, za kterou byl Vítězslav Nezval i mezinárodně oceněn Zlatou medailí Světové rady míru.

12. března 2018

Protest mládeže proti okupaci Palestiny

Proti pokračující okupaci Palestiny demonstrovali mladí lidé v pondělí 12. března 2018 před budovou izraelského velvyslanectví v Praze. Protest, který uspořádal Komunistický svaz mládeže, byl součástí mezinárodní kampaně, v jejímž rámci obdobné akce ve stejný den zorganizovali mladí komunisté v desítkách zemí po celém světě. Mezi požadavky této celosvětové iniciativy patří mj. právo na nezávislý, životaschopný palestinský stát v hranicích z roku 1967 a s Východním Jeruzalémem jako svým hlavním městem, stažení izraelské armády ze všech okupovaných území, ukončení výstavby ilegálních osad, propuštění všech politických vězňů i návrat uprchlíků zpět do své vlasti.

Představitel Komunistického svazu mládeže Wilhelm Feigl na demonstraci odsoudil »potlačování osvobozeneckých snah palestinského lidu ze strany státu Izrael, který s podporou Spojených státu amerických stále stupňuje své barbarství«. Izraelské represivní síly se, dle Feigla, neštítí užívat ani tvrdých postupů vůči dětem a mladistvým, jak jasně dokazuje vražda dvou dospívajících chlapců začátkem ledna či probíhající soud se sedmnáctiletou Ahed Tamimi, vězněnou za aktivitu vůči okupaci.

Předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča na shromáždění představil postoj Světové rady míru, která ostře odsuzuje nedávno avizovaný přesun velvyslanectví Spojených států amerických z Tel Avivu do Jeruzaléma. »Rozhodnutí o přemístění této ambasády je jasným porušením rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o statutu města coby součásti okupovaných palestinských území,« konstatoval ve svém vystoupení Krajča.

Zástupce organizace Levá perspektiva Nikola Čech ve svém projevu uvedl fakta týkající se právě otázky Jeruzaléma, který byl v rozporu s mezinárodním právem v roce 1967 převeden pod izraelskou správu a v roce 1980, opět protiprávně, anektován. »Během izraelské okupace bylo ve Východním Jeruzalémě zkonfiskováno palestinským vlastníkům 35 % veškeré půdy a na ní postaveny čtvrtě pro 200 tisíc židovských osadníků,« zdůraznil na demonstraci Čech.

7. prosince 2017

Prohlášení Světové rady míru k rozhodnutí Spojených států amerických o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

Světová rada míru ostře odsuzuje rozhodnutí prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunout Velvyslanectví Spojených států amerických z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Rozhodnutí Spojených států amerických je jasným porušením rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o statutu města coby součásti okupovaných palestinských území. Toto rozhodnutí je důkazem o předpojatosti vůdce světových imperialistů a jeho otevřené podpory izraelské okupaci a jejího pokračování.

Světová rada míru společně s mírumilovnými lidmi celého světa vehementně odsuzuje tento jednostranný a svévolný akt. Situace na celém Středním východě bude dramaticky poznamenána, pokud Spojené státy americké nezmění svou pozici podporující eskalaci zdejších problémů.

Světová rada mírů potvrzuje svou principielní pozici prosazující spravedlivé a životaschopné řešení konfliktu skrze bezprostřední ukončení okupace Palestiny Izraelem, ustavení a uznání nezávislého Státu Palestina v hranicích z období před 4. červnem 1967 a s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem. Světová rada mírů dále podporuje právo na návrat uprchlíků v souladu s Rezolucí 194 Organizace spojených národů a propuštění všech palestinských politických vězňů z izraelských vězení. V neposlední řadě Světová rada míru požaduje uznání Palestiny jako členského státu Organizace spojených národů!

Světová rada míru, 7. prosince 2017

(Překlad: České mírové hnutí)