Odstraňme NATO, vytvořme pracovní místa a zajistěmě mír!

Od Jugoslávie, přes Afghánistán a Libyi USA využívaly NATO k posilování a rozšiřování svých vojenských, ekonomických a politických cílů.

Svobodu pro pětici kubánských hrdinů!

V USA je nespravedlivě vězněna pětice kubánských bojovníků proti terorismu, odsouzená k drastickým trestům ve vykonstruovaných soudních procesech.

Ruce pryč od Sýrie!

Snaha imperialismu je zřejmá - stupňovat krizi v Sýrii a vytvořit tak záminku pro otevřenou agresi vůči této zemi. Proti takovému vývoji se však staví stále více mírumilovných lidí po celém světě.

Světová rada míru: Kosovo je Srbsko!

Kosovo nyní ať už jako "země NATO" nebo "země EU“, je dalším důkazem o cynické a nelidské politice USA, EU a NATO na Balkáně.

Imperialistické mocnosti ohrožují mír na Středním východě

Spojené státy americké a Evropská unie, doprovázeny Izraelem a monarchiemi Zálivu, povzbuzují destabilizaci těch zemí v oblasti, které se nehodí do jejich plánů a zájmů.

13. června 2016

Mírové setkání "ANO MÍRU! NE NATO!"

Fotografie z mírového setkání, které se pod heslem "ANO MÍRU! NE NATO!" uskutečnilo v sobotu 11. června 2016 v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Akce, spoluorganizovaná Českým mírovým hnutím, byla součástí mezinárodní kampaně Světové rady míru proti NATO. Na setkání vedle dalších představitelů mírových a protiválečných organizací, hnutí a iniciativ vystoupili např. Jiří Bureš, Milan Krajča, Josef Skála či Petr Šimůnek.

12. června 2016

Prohlášení účastníků mírového setkání "ANO MÍRU! NE NATO!"

My, účastníci setkání mírových a protiválečných iniciativ i jednotlivců v České republice, konaného dne 11. června 2016 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, se připojujeme k podpoře výzvy Světové rady míru všem, kteří obhajují věc míru, ke kampani za objasňování a odhalování pravé, světu škodlivé a nebezpečné podstaty a charakteru NATO. Připojujeme se ke všem, kteří chtějí říci své rozhodné NE organizátorům a účastníkům summitu NATO ve dnech 8. – 9. července t. r. ve Varšavě.

Tento summit se bude konat v období válek, zvýšené globální nestability a konfliktů. Za 67 let od svého založení se NATO podílelo na desítkách válek a ozbrojených konfliktů rozpoutaných vedoucí silou NATO – Spojenými státy. Od svého vzniku bylo NATO útočným agresivním vojenským paktem, tak je tomu i dnes. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO bombardovalo Jugoslávii a je zodpovědné za destabilizaci, násilí a války, které jsou dnes skutečností v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii nebo na Ukrajině. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie nebo mír - jediným výsledkem byla smrt a zkáza a navýšení nadvlády nad zdroji a zvýšení zisků monopolů a korporací z členských zemí NATO.

Obrovská síť vojenských základen, námořních flotil a raketových systémů, které USA a jejich spojenci v NATO rozšířili po Evropě a celém světě, jsou nástroji jejich strategie nadvlády USA a ovládnutí energetických a surovinových zdrojů celé planety. NATO je přímo odpovědné za drama milionů uprchlíků, kteří se snaží uniknout z hrůz války. Agenda připravovaného summitu NATO a její přijetí představuje skutečnou hrozbu světové války a nebezpečí jaderné konfrontace, znamenající zničení civilizace na celé planetě. NATO je hlavní hrozbou pro mír v Evropě a ve světě.

NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva.

Proto vyzýváme vládu České republiky k odmítnutí schválení agendy summitu, ukončení aktivit Armády České republiky ve strukturách NATO a iniciovat zahájení jednání o novém systému evropské bezpečnosti.

11. června 2016

Na pražském magistrátu se uskutečnilo mírové setkání proti NATO

V sobotu 11. června se v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnilo mírové setkání pod heslem „ANO MÍRU! NE NATO!“ Setkání bylo uspořádáno Českým mírovým hnutím a Asociací Vojáci proti válce za podpory řady mírových a protiválečných organizací a Klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Akce byla součástí mezinárodních aktivit proti NATO iniciovaných Světovou radou míru mimo jiné v souvislosti s chystaným varšavským summitem tohoto vojenského paktu.

Předseda Asociace Vojáci proti válce plukovník v. v. Jiří Bureš ve svém vystoupení pozvedl nutnost postavit se současným aktivitám NATO, které jsou jednoznačně zaměřeny na eskalaci napětí ve světě a na přípravu nových válečných agresí.

Představitel Českého mírového hnutí a člen Výkonného výboru Světové rady míru Milan Krajča upozornil na vzrůstající vojenskou přítomnost NATO ve střední a východní Evropě, kdy jen v těchto dnech probíhají v Polsku a pobaltských zemích čtyři velká provokační vojenská cvičení, kterých se účastní přes 50 tisíc vojáků.

Místopředseda Ústředního výboru KSČM a bývalý člen vedení Světové rady míru Josef Skála hovořil o nutnosti budování širokého protiválečného hnutí, jehož úkolem musí být aktivní odpor proti NATO a jím organizovaným válečným přípravám. Jedním z kroků k budování takového hnutí by měly být i komunisty spoluorganizované protesty proti varšavskému summitu NATO.

Člen Zastupitelstva hlavního města Prahy a I. místopředseda Ústředního výboru KSČM Petr Šimůnek se ve svém vystoupení pozastavil nad reakcí, kterou mírové setkání sklidilo u některých pravicových pražských zastupitelů. Konstatoval, že komunisté budou, stejně jako vždy v minulosti, na straně míru a všech těch, kteří mír brání.

V následné diskusi vystoupila řada představitelů a členů mnohých  mírových a protiválečných organizací a iniciativ např. Občanské iniciativy Ne základnám, Československých vojáků v záloze za mír, Levé perspektivy, Klubu českého pohraničí, Slovanského výboru České republiky či Klubu společenských věd.

V prohlášení přijatém na závěr setkání jeho účastníky se mimo jiné konstatuje: „NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva. Proto vyzýváme vládu České republiky k odmítnutí schválení agendy summitu, ukončení aktivit Armády České republiky ve strukturách NATO a iniciovat zahájení jednání o novém systému evropské bezpečnosti.“

21. září 2015

Prohlášení Světové rady míru k Mezinárodnímu dni míru Organizace spojených národů

Při příležitosti Mezinárodního dne míru Organizace spojených národů vyjadřuje Světová rada míru nejen své znepokojení nad rostoucí agresivitou imperialismu ve všech částech světa, ale v těchto dnech především také nad narůstajícími vlnami uprchlíků prchajících ze Sýrie, Iráku a severní Afriky coby oběti imperialistických válek a agresí uplynulých let. Miliony rodin se snaží uniknout z hororu, který je výsledkem politiky „násilné změny režimu“ a „Nového Blízkého východu“ prosazenou Spojenými státy americkými, Severoatlantickým paktem NATO a Evropskou unií. Tzv. Islámský stát a podobné skupiny, které byly vytvořeny, financovány a instruovány imperialistickými silami pokračují ve svých zločinech proti lidskosti, zatímco Spojené státy americké a jejich spojenci jako Turecko a monarchie Perského zálivu nepřestávají ve svých intervencích.

Světová rada míru odsuzuje pokrytectví sil stojících za těmito zločiny, které údajně litují miliony uprchlík, zatímco pokračují v sankcích proti napadeným zemím. Světová rada míru vyzývá Organizaci spojených národů, aby zaručila a zajistila bezpečí pro uprchlíků a jejich právo dosáhnout cíle v Evropě navzdory reakční Schengenské smlouvě a Dublinským dohodám Evropské unie. 

Světová rada mírů, připomínaje si Mezinárodní den míru Organizace spojených národů, požaduje ukončení imperialistických agresí, okupací a intervencí na Středním východě a v severní Africe.

Žádné další imperialistické války a intervence!

Sekretariát Světové rady míru

Atény, 21. září 2015

30. března 2015

Prohlášení Českého mírového hnutí k přítomnosti vojsk Spojených států amerických v České republice

České mírové hnutí odsuzuje přítomnost jednotek Armády Spojených států amerických v České republice. V rámci demonstrativní jízdy amerického vojenského konvoje „Dragoon Ride“ je právě v naší zemi přítomno přes 500 vojáků a více než 100 vojenských vozidel. Jedná se o americké vojenské jednotky, které se předtím v pobaltských státech a Polsku účastnily provokační vojenské operace „Atlantic Resolve,“ organizované otevřeně jako demonstrace síly imperialismu v oblasti východní Evropy. 

České mírové hnutí odmítá postoj Vlády České republiky, která přítomnost cizí armády na našem území schválila bez souhlasu českého parlamentu, ale i bez jakéhokoliv přihlédnutí k odmítavým názorům občanů naší země. Vládnoucí síly České republiky tak potvrdily svou dlouhodobou politiku servility vůči Spojeným státům americkým, Evropské unii a Severoatlantickému paktu NATO i fakt, že místo snahy o mírové řešení stávajících konfliktů dávají přednost vojenským provokacím, eskalujícím mezinárodní napětí a přibližujícím nebezpečí rozsáhlého válečného konfliktu.

České mírové hnutí vítá prohlášení Světové rady míru, která ve svém poselství občanům České republiky mimo jiné konstatuje: „Světová rada míru vyjadřuje svůj hluboký nesouhlas se současnými velkými vojenskými cvičeními a přesuny vojenských sil Spojených států amerických v Evropě a konkrétně v České republice. Mírumilovné síly v Evropě odmítají politiku stupňování agresivity imperialismu, která směřuje k imperialistické válce. Zasíláme proto své pozdravy Českému mírovému hnutí a všem, kdo v těchto dnech v České republice protestují proti přítomnosti vojenského konvoje Spojených států amerických v této zemi.“

České mírové hnutí podporuje protesty proti přítomnosti vojsk Spojených států amerických v naší zemi a vyzývá občany České republiky k účasti na nich a k zapojení se do mírového, protiválečného a antiimperialistického hnutí. V současnosti je totiž více než nutné postavit se na obranu míru a odmítnout všechny vojenské provokace přibližující nebezpečí válečného konfliktu, ke kterým jednoznačně patří i přítomnost amerických vojsk v naší zemi.