9. dubna 2020

Prohlášení Světové rady míru k zničení pomníku maršála Koněva v Praze

Světová rada míru co nejrozhodněji odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele Rudé armády, jež před 75. lety osvobodila Prahu a přinesla mír. Tato ostudná akce uskutečněná vedením Městské části Praha 6 je aktem pomsty a antikomunismu, přičemž jde o jeden z dalších pokusů o vymazání historické paměti a přepisování dějin.
Je třeba zdůraznit, že tento čin byl proveden v době koronavirové pandemie, kdy bylo lidem nařízeno zůstat doma - fakt, jež byl využit k zabránění masových demonstrací u památníku. Tento zbabělý čin nebude tolerován mírumilovnými lidmi a antifašisty v Praze ani v celé České republice. Stejně tak antiimperialistické mírové síly ve světě nebudou tolerovat takovéto akce, jež zásadně odmítají.
Falšování dějin a faktů nesmí převládnout! Světová rada míru proto také vyjadřuje svou solidaritu a podporu Českému mírovému hnutí.
Sekretariát Světové rady míru, 9. dubna 2020
(Překlad: České mírové hnutí)

3. dubna 2020

České mírové hnutí odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Koněva

České mírové hnutí co nejrozhodněji odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, které před 75 lety přinesly do Prahy svobodu a mír. Vedení Městské části Praha 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem nestoudně přikázalo odstranit pomník, který čtyři desetiletí symbolizoval vyjádření díků osvoboditelům hlavního města a naší země od fašistické okupace a hrůz II. světové války.

České mírové hnutí navíc s rozhořčením upozorňuje, že ke zničení pomníku došlo v době nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, vyhlášeného z důvodu koronavirové pandemie COVID-19. Této situace bylo podle starosty Městské části Praha 6 využito proto, aby proti nehoráznému odstranění antifašistického pomníku „nemohla spodina demonstrovat.“

České mírové hnutí proto vyzývá všechny demokratické a mírové síly, aby se rozhodně postavily na obranu pomníků, památníků a dalších veřejných upomínek na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu a odmítly tak stupňující se snahy o přepisování a falšování historie.
Milan Krajča,
předseda Českého mírového hnutí

4. ledna 2020

Stanovisko Světové rady míru k zločinnému útoku na bagdádské letiště

Světová rada míru co nejostřeji odsuzuje nedávný zločinný útok Spojných států amerických proti suverénní zemi – Iráku, při kterém byl zavražděn velitel jednotek Íránských revolučních gard Quds společně s vysokými důstojníky irácké armády.

Tato nevyprovokovaná a bezohledná akce představuje novou a extrémně nebezpečnou eskalaci na Středním východě, kde Spojené státy americké udržují tisíce svých vojáků, kteří jsou zapojeni do desítek let trvajících agresí a imperialistických intervenci v řadě států.

Tento nejnovější útok ukazuje jasně snahu vlády Spojených států amerických ještě více eskalovat atmosféru a vyprovokovat odplatu za účelem rozvíjení svých dalších plánů. Je v souladu s odstoupením Spojených států amerických od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu a se snahou o nové závody v jaderném zbrojení. Bezprostřední rozhodnutí prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa o vyslání dalších 3000 vojáků do regionu jasně ukazuje jeho další hanebné plány.

Světová rada míru odsuzuje imperialistické akce Spojených států amerických a vyzývá své členy a přátele k protestu proti této eskalaci, která může vést k všeobecné válce v celém regionu.

Světová rada míru požaduje úplné stažení všech vojenských sil Spojených států amerických z Iráku, Sýrie a dalších zemí regionu a uzavření jejich vojenských základen a zároveň také i zrušení veškerých sankcí proti lidu jednotlivých zemí regionu.

Světová rada mírů podporuje akce mírového hnutí ve Spojených státech amerických a Rady míru Spojených států, organizované pod heslem: „Vojenské síly pryč z Iráku – Žádnou válku s Íránem!“

Sekretariát Světové rady míru, 4. leden 2020 

(Překlad: České mírové hnutí)

10. října 2019

Prohlášení Světové rady míru k turecké agresi a invazi do Sýrie

Světová rada míru rozhodně odsuzuje novou, v pořadí již třetí, invazi turecké armády do Sýrie. 

Po období shromažďování ozbrojených složek Turecka poblíž syrských hranic a ostřelování syrských cílů dochází v současné době k nebezpečné eskalaci situace - invazi pozemními vojsky. 

Tato agrese v severovýchodní části Sýrie je pokračováním předchozích agresí v této oblasti a je zároveň součástí expanzivních plánů tureckého režimu. Děje se tak s plnou spoluúčastí USA a jejich spojenců, kteří udržují svá vojska v této oblasti již několik let. Tato agrese a tichá tolerance z mnoha stran vytváří nové hrozby a nebezpečí pro obyvatele tohoto regionu, především pro syrský lid, který již osm let trpí bezprecedentní a dobře připravenou imperialistickou agresí, zatímco USA, NATO, EU, Turecko a jejich regionální spojenci nashromáždili, financovali, vycvičili a vedli desítky tisíc ozbrojených žoldáků pro násilnou změnu režimu v Damašku 

Turecká invaze a okupace svrchovaného území Sýrie povede pouze k nové vlně migrace a zvýší příliv uprchlíků. Tvrzení Turecka o vytvoření „bezpečnostní zóny“ podél hranic se Sýrií je pokrytecké a nemůže zakrýt skutečný úmysl vytvoření velkého území kontrolovaného Tureckem a změn demografického charakteru dané oblasti. Skutečná hrozba míru a stability vyplývá z imperialistických plánů kontroly energetických zásob, plynovodů a sfér vlivu za pomoci ochotných režimů na Blízkém Východě. 

Světová rada míru důrazně odsuzuje tuto agresi a požaduje stažení cizích okupačních sil, podporujíc právo na sebeurčení syrského lidu, aby se sám a svobodně mohl rozhodovat o své budoucnosti a osudu. Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu se statečným syrským lidem a s antiimperialistickými silami v Turecku a zároveň vyzývá své členy a přátele k odsouzení probíhající agrese. 

Ruce pryč od Sýrie! 

Sekretariát Světové rady míru, 10. října 2019

(Překlad: České mírové hnutí)

10. září 2019

České mírové hnutí protestuje proti útokům na pomník maršála Koněva

České mírové hnutí důrazně protestuje proti skandálním krokům vedení Městské části Praha 6, především jejího starosty Ondřeje Koláře, namířeným proti pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva v pražských Dejvicích a hanobícím památku vojáků Rudé armády, kteří v roce 1945 osvobodili nejen naše hlavní město od hitlerovské okupace.

České mírové hnutí požaduje zachování uvedeného památníku na stávajícím místě jako symbolu vyjádření díků osvoboditelům Prahy a naší země od fašismu a hrůz II. světové války.

České mírové hnutí zároveň vyzývá všechny demokratické a mírové síly, aby se rozhodně postavily na obranu pomníků, památníků a dalších veřejných upomínek na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu a odmítly tak stupňující se hanebné snahy o přepisování a falšování historie. 
 Milan Krajča,
předseda Českého mírového hnutí

29. dubna 2019

Pozvánka na pietní shromáždění k 5. výročí fašistického masakru v Oděse

Letos uplyne již 5 let od fašistického masakru v Domě odborů v ukrajinské Oděse, jehož obětí se stalo mnoho desítek ukrajinských antifašistů, odborářů, komunistů a komsomolců. Po celém světě se při této příležitosti organizují pietní shromáždění, požadujícící mimo jiné vyšetření brutálních vražd v Oděse a potrestání jejich viníků. Stejně jako v minulých letech se pietní shromáždění uskuteční také v Praze, kde se bude konat ve čtvrtek 2. května od 17 hodin na Václavském náměstí.

25. dubna 2019

70 let od 1. světového kongresu obránců míru

Před 70 lety došlo k významnému milníku světového mírového hnutí. Ve dnech 20. – 26. dubna 1949 se uskutečnil 1. světový kongres obránců míru. Zúčastnilo se ho více než 2000 delegátů ze 72 zemí světa. Kongres byl původně svolán do Paříže, francouzské úřady však odmítly řadu jeho účastníků vpustit do země. Proto se nakonec konal zároveň na dvou místech – vedle francouzské metropole také v hlavním městě tehdejšího Československa Praze.

Zasedání předsedal slavný francouzský fyzik, nositel Nobelovy ceny za chemii, Frédéric Joliot-Curie, který zde mimo jiné prohlásil: „Mír je od nynějška zájmem všech národů. Pouze všichni společně můžeme ubránit mír a zabránit tak válce.“ Světoznámý španělský malíř Pablo Picasso namaloval pro kongres obraz holubice, která se následně stala symbolem mezinárodního mírového hnutí. Kongresu se dále zúčastnily takové osobnosti jako americký zpěvák Paul Roberson, sovětští spisovatelé Ilja Erenburg a Alexandr Fadějev, francouzský katolický intelektuál Jean Boulier, chilský básník Pablo Neruda a mnoho dalších.

Závěry kongresu byly shrnuty v provolání, přečteném na závěr jednání francouzským básníkem a spisovatelem Louisem Aragonem, v němž se kromě jiného konstatatovalo: „Jsme pro chartu Spojených národů a proti všem vojenským spolkům, které tuto chartu porušují a vedou k válce. Jsme proti drtivému břemenu vojenských nákladů, které způsobují bídu národů. Jsme pro zákaz atomových zbraní a žádáme mezinárodní kontrolu nad používáním atomové energie výhradně k mírovým účelům. Bojujeme za národní nezávislost a mírovou spolupráci všech národů. Vytváříme celosvětovou frontu na obranu pravdy a rozumu, abychom zneškodnili propagandu, která vyvolává válečnou psychosu.“

Důležitým faktem se stalo ustavení Stálého výboru Světového kongresu obránců míru složeného z představitelů mírového hnutí z 50 zemí světa. Právě z tohoto výboru se následně vytvořila Světová rada míru. Ta si tak v současnosti připomíná již sedm desetiletí svého zápasu za mír, proti imperialismu a válce. Mezi její první aktivity patřila Stockholmská výzva za jaderné odzbrojení, kterou podepsaly stovky milionů lidí po celém světě. Během následujících let zásadně podporovala národně osvobozenecké protikoloniální zápasy a rozhodně vystupovala proti imperialistickým agresím v Asii, Africe, Latinské Americe i na Středním východě.

Dnes je Světová rada míru největší a především nejaktivnější mezinárodní mírovou strukturou. Vyvíjí činnost ve více než 100 zemích světa, soustavně využívá svůj poradní statut v Organizaci spojených národů a působí i při řadě dalších mezinárodních organizací jako například Hnutí nezúčastněných zemí, Africká unie či Liga arabských států. Intenzivně spolupracuje se svými partnerskými organizacemi, jako jsou Světová federace demokratické mládeže, Světová odborová federace nebo Mezinárodní demokratická federace žen. Organizuje mezinárodní kampaň „Ano míru! Ne NATO!“ proti Severoatlantickému paktu NATO a je součástí celosvětové iniciativy za odstranění cizích vojenských základen. Vystupuje proti imperialistickým agresím a je solidární s lidem zemí, které jim v současnosti čelí.

Cíle vzpomínaného 1. světového kongresu obránců míru jsou dnes stále aktuální. Světová rada míru proto i v souvislosti s jeho výročím vyzývá všechny mírumilovné k zintenzivnění zápasu za mír, proti imperialismu, válce a agresím. Ten je dnes totiž stejně aktuální jako před sedmi desítkami let. 

 Milan KRAJČA, člen Výkonného výboru Světové rady míru

10. března 2019

Pozvánky na protesty proti členství České republiky v Severoatlantickém paktu NATO

V souvislosti s 20. výročím zatažení České republiky do Severoatlantického paktu NATO zveme na dvě protestní shromáždění konané 12. března 2019. V Praze se uskuteční demonstrace proti NATO.pořádaná Českým mírovým hnutí, občanskou iniciativou Ne Základnám  a dalšími mírovými organizacemi, od 16 hodin na Klárově, v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě u kruhového objezdu se bude konat od happening Komunistické strany Čech a Moravy proti NATO od 15:30.

4. března 2019

Pozvánka na demonstraci "Ruce pryč od Venezuely!"

České mírové hnutí zve, za podpory dalších mírových a antiimperialistických organizací, na demonstraci proti politické, ekonomické a vojenské agresi Spojených států amerických vůči Bolívarovské republice Venezuela. Protest se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2019 od 17 hodin před budovou Velvyslanectví Spojených států amerických, Tržiště 15, Praha 1 - Malá Strana. Shromáždění je součástí mezinárodní kampaně antiimperilistické solidarity s venezuelským lidem, organizované na základě výzvy venezuelského Výboru mezinárodní solidarity Světovou radou míru, které je České mírové hnutí členskou organizací.

5. února 2019

České mírové hnutí protestuje proti uznání Juana Guaidó tzv. prozatímním prezidentem Venezuely

České mírové hnutí co nejrozhodněji protestuje proti uznání Juana Guaidó tzv. prozatímním prezidentem Venezuely ze strany vlády České republiky. Česká republika se tímto krokem hanebně připojila k snahám Spojených států amerických a Evropské unie o státní převrat v Bolívarovské republice Venezuela.
Společně se Světovou radou míru České mírové hnutí jednoznačně odsuzuje pokus o svržení legitimní vlády demokraticky zvoleného prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela Nicoláse Madura i stupňující se přípravy vojenské agrese proti Venezuele ze strany imperialismu Spojených států amerických.
České mírové hnutí stojí plně na straně venezuelského lidu, bránícího suverenitu své vlasti, demokracii a společenský pokrok představovaný Bolívarovskou revolucí proti pučistickým snahám o státní převrat i proti nebezpečí imperialistické vojenské agrese. Ruce pryč od Venezuely!
 Milan Krajča,
předseda Českého mírového hnutí