27. května 2017

Prohlášení solidarity s palestinskými politickými vězni v izraelských věznicích držícími hladovku

Podepsané organizace požadují respektování práv a propuštění všech palestinských politických vězňů z izraelských věznic a prohlašují svou upřímnou solidaritu a silné znepokojení ohledně zdraví a bezpečí odhadem 1500 těchto vězňů držících hladovku od 17. dubna.

Hromadná hladovka zahájená na Mezinárodní den solidarity s palestinskými vězni v izraelských věznicích je protestem proti jejich nespravedlivému uvěznění a nehumánním podmínkám, kterým jsou vězni vystaveni. 

Od začátku okupace prošel izraelskými vězeními více než jeden milion Palestinců, v současné době je okolo 6500 zadrženo, včetně politických vůdců a zvolených členů palestinské legislativní rady, 400 z nich je mladších osmnácti let, 300 bez jakýchkoli obvinění. Mnozí jsou vězněni po celá desetiletí.

Znovu odsuzujeme politiku okupace, kolonizace, etnického čištění a terorismu Státu Izrael vůči palestinskému lidu s podporou amerického imperialismu a za spoluúčasti EU, opakovaně zdůrazňujeme svrchované právo palestinských občanů na vytvoření svého nezávislého a svrchovaného státu, s hranicemi před válkou v roce 1967 se svým hlavním městem ve východním Jeruzalému a s respektováním práva uprchlíků na návrat podle rezoluce Spojených národů č. 194

 • Mezinárodní akce za osvobození, Belgie
 • Bělehradské forum pro svět rovných, Srbsko
 • Brazilské centrum solidarity s národy a boj za mír
 • Britské mírové shromáždění
 • České mírové hnutí
 • Asociace Vojáci proti válce, Česká republika
 • Všeindická organizace míru a solidarity
 • Společnost  na obranu míru, solidarity a demokracie, Iran
 • Spojenectví míru a neutrality, Irsko
 • Forum proti válce, Itálie
 • Jihoafrická mírová iniciativa
 • Německá rada míru
 • Portugalská rada za mír a spolupráci
 • Mírová rada Spojených států
 • Švýcarské mírové hnutí

24. května 2017

Prohlášení účastníků protestu proti NATO na Václavském náměstí v Praze

My, účastníci shromáždění pořádaného Českým mírovým hnutím za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací dne 20. května 2017 na Václavském náměstí v Praze, vyjadřujeme svůj jednoznačný nesouhlas se Severoatlantickým paktem NATO. Připojujeme se k mezinárodní kampani »ANO MÍRU! NE NATO!« pořádané Světovou radou míru a ke všem mírumilovným lidem, kteří v těchto dnech pořádají obdobné protesty proti NATO v souvislosti s nadcházejícím summitem tohoto vojenského paktu v belgickém Bruselu.

O svého založení před takřka 70 lety je NATO útočnou agresivní vojenskou organizací. Dnes je víc než zřetelné, že NATO je válečnickou aliancí sloužící k prosazování zájmů imperialismu Spojených států amerických a Evropské unie. NATO a armády jeho členských států nesou plnou zodpovědnost za dlouhou řadu vojenských agresí a intervencí, za rozvrácení dlouhé řady zemí, velké množství civilních obětí, zničenou infrastrukturu, vyhnání milionů uprchlíků z domovů a nekončící humanitární krize. Jsme plně solidární s oběťmi tohoto barbarství, jehož je pakt NATO, za opakovaného porušování mezinárodního práva, suverenity států a práva na mír, strůjcem.

Proto protestujeme proti členství České republiky z NATO. Nesouhlasíme s účastí ozbrojených sil našeho státu v zahraničních agresích NATO, Spojených států amerických nebo Evropské unie. Odmítáme jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na území České republiky. Stavíme se proti tlaku Spojených států amerických a NATO na navyšování vojenského rozpočtu naší země. Odsuzujeme koncentraci jednotek NATO v regionu střední a východní Evropy spojené se soustavnými vojenskými provokacemi.

Požadujeme vystoupení České republiky ze Severoatlantického paktu NATO a změnu zahraniční politiky naší země tak, aby byla založena na nezávislosti, respektování mezinárodního práva a suverenity států, míru a mezinárodní spolupráci. Společně s mírumilovnými lidmi na celém světě říkáme: »ANO MÍRU! NE NATO!«

23. května 2017

Video z protestu proti NATO na Václavském náměstí v Praze

Video z demonstrace proti Severoatlantickému paktu NATO, kterou dne 20. května 2017 uspořádalo na Václavském náměstí v Praze České mírové hnutí ve spolupráci s občanskou iniciativou Ne základnám. Protest byl uspořádán v rámci mezinárodní kampaně Světové rady míru  "ANO MÍRU! NE NATO!" a byl namířen mimo jiné i proti summitu NATO v belgickém Bruselu. Na shromáždění promluvili předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča, mluvčí občanské iniciativy Ne základnám Eva Novotná, místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy Josef Skála, místopředseda Strany demokratického socialismu Andrej Bóna, velitel Československých vojáků v záloze za mír Ivan Kratochvíl, představitel Levé perspektivy Nikola Čech, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska Stanislav Grospič, poslankyně Marta Semelová a zástupce Českého mírového hnutí Wilhelm Feigl.

22. května 2017

Proti válečnické alianci

Jednoznačný nesouhlas se Severoatlantickým paktem a členstvím České republiky v něm vyjádřili účastníci sobotní demonstrace konané v Praze na Václavském náměstí. Pořádalo ji České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací. Na demonstraci přišli komunisté, sociální demokraté, levicoví zelení.

Demonstrace byla součástí řetězce podobných protestů, jež se v těchto dnech konají pod hlavičkou Světové rady míru v rámci mezinárodní kampaně ANO MÍRU! NE NATO!. Tento týden totiž začíná v Bruselu summit NATO, který má v dějišti setkání špiček členských států paktu svůj protějšek – mírovou konferenci.

Předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča, jenž se bruselského mírového kontrasummitu bude účastnit, připomněl, že války, okupace a intervence NATO se konají v zájmu USA a že vstupu ČR do paktu nepředcházelo referendum. Mluvčí Ne základnám Eva Novotná ukázala na absurdnost doby, kdy veřejnost na současné vládní krizi probírá různé výklady Ústavy, když se skupina poslanců pod vedením »ministra války« Martina Stropnického (ANO) rozhodla Ústavu změnit. Nikde jsme se z médií nedozvěděli o diskusi o této problematice, poznamenala a připomněla článek 1 zakládací smlouvy o NATO, kdy se smluvní strany zavazují »urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN«. Pokud nejsme schopni dodržet tento článek, je přesvědčena Novotná, pak je tu článek 13 – odstoupení od smlouvy.

Jménem členů a sympatizantů KSČM promluvil z pódia v horní části náměstí místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. »Která ze zemí, v nichž se odehrála intervence NATO, je na tom lépe než dříve? Kde lidé žijí v bezpečnějších podmínkách, s vyšší životní úrovní a daří se tam více lidským právům? Takovou zemi neznám!« uvedl Skála. NATO není hrází proti válce a bezpečnostním hrozbám, naopak. Bezprostředním výsledkem politiky NATO je podle něho expanze terorismu. Mimořádným nebezpečím je to, co činí NATO na ruských hranicích. Konfrontace s jadernou velmocí není v našem bezpečnostním zájmu, zdůraznil Skála.

»KSČM a její poslanci už půl roku ve sněmovně úspěšně blokují projednání novely Ústavy,« podtrhl další řečník, poslanec a předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič (KSČM), který vyjádřil naději, že se snazší zapojení AČR coby expedičního sboru, »jak zavelí Berlín, Brusel či Washington«, do sněmovních voleb již nestihne. Podle něho je nutné pro zabránění dalšímu vztažení ČR do válečných konfliktů šířit a posilovat mírové hnutí. »Náš cíl je nebýt cílem,« odkázala na heslo jedné mírové organizace poslankyně a pražská zastupitelka Marta Semelová. Připomněla, že klub KSČM ve sněmovně předkládá návrhy na referendum o vystoupení ČR z NATO, jenž je válečnickým paktem, hazardujícím se světovým mírem.

Předseda SDS Milan Neubert se v zastoupení místopředsedy strany Andreje Bóny zamyslel nad dvěma problémy EU: netransparentním rozhodováním v Unii a faktem, že místo společné obranné politiky EU »máme paralelně existující strukturu NATO, kudy se do evropského prostoru dostávají americké zájmy«. Vazba na NATO ve skutečnosti znamená, že se podílíme na agresivní vojenské politice, což doložil vstupem ČR do NATO při bombardování Jugoslávie letectvem NATO. Členství v NATO chápe SDS jako porušení suverenity, práva lidu vykonávat neomezeně svou moc. Bezpečí, které někteří vidí právě v NATO, je pouhá fikce. »Vznikne-li vážný problém, zas tu bude zvonit zrady zvon…« zakončil představitel SDS.

Nikola Čech z Levé perspektivy provedl výčet vojenských cvičení NATO z poslední doby a informoval o nově budovaných vojenských základnách na východním křídle aliance, tedy u ruských hranic. Letos byla »za kolaborace ČR a dalších zemí« do NATO přijata Černá Hora. Upozornil na lichá očekávání od Donalda Trumpa. Zvyšující se militarismus USA podle řečníka lidem »otevře oči«.

»Dnes je víc než zřetelné, že NATO je válečnickou aliancí sloužící k prosazování zájmů imperialismu USA a EU. NATO a armády jeho členských států nesou plnou zodpovědnost za dlouhou řadu vojenských agresí a intervencí, za rozvracení množství zemí, vyhnání milionů uprchlíků z domovů a nekončící humanitární krize,« přečetl člen Českého mírového hnutí Wilhelm Feigl závěrečné prohlášení. Proto »protestujeme proti členství ČR v NATO. Nesouhlasíme s účastí ozbrojených sil našeho státu v zahraničních agresích NATO, Spojených států amerických nebo EU. Odmítáme jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na území ČR. Stavíme se proti tlaku USA a NATO na navyšování vojenského rozpočtu naší země. Odsuzujeme koncentraci jednotek NATO v regionu střední a východní Evropy spojenou se soustavnými vojenskými provokacemi.«

Občané během demonstrace, na níž promluvil též předseda Čs. vojáků v záloze za mír Ivan Kratochvíl, podepisovali petice proti NATO.


(převzato z českého levicového deníku Haló noviny ze dne 22. května 2017)

21. května 2017

Protest proti NATO

Fotografie z protestu proti Severoatlantickému paktu NATO, který v sobotu 20. května 2017 zorganizovalo na Václavském náměstí v Praze České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací. Demonstrace byla součástí mezinárodní kampaně Světové rady míru s názvem "ANO MÍRU! NE NATO!" Na shromáždění vystoupili Milan Krajča, Eva Novotná, Josef Skála, Andrej Bóna, Ivan Kratochvíl, Nikola Čech, Stanislav Grospič, Marta Semelová a Wilhelm Feigl.
20. května 2017

Na Václavském náměstí v Praze se uskutečnil protest proti NATO

V sobotu 20. května 2017 se na Václavském náměstí v Praze uskutečnilo shromáždění proti Severoatlantickému paktu NATO. Demonstraci zorganizovalo České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových a protiválečných organizací. Protest se konal v rámci mezinárodní kampaně „ANO MÍRU! NE NATO!,“ kterou iniciovala Světová rada míru. Protest byl mimo jiné namířen proti summitu NATO, který se bude konat příští týden v belgické metropoli Bruselu.

Předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča na demonstraci odmítl snahu NATO o navyšování vojenských rozpočtů, zapojení Armády České republiky do zahraničních vojenských aktivit tohoto paktu i jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na území naší země. „Naším klíčovým požadavkem je vystoupení České republiky z agresivního vojenského paktu NATO,“ konstatoval na shromáždění Krajča.

Představitelka občanské iniciativy Ne základnám Eva Novotná na protestu zdůraznila potřebu postavit se na odpor připravovaným snahám o změnu Ústavy ČR umožňující české vládě vysílat vojáky Armády České republiky bez souhlasu parlamentu.

K dalším řečníkům na shromáždění patřili: místopředseda Ústředního výboru KSČM a člen petičního výboru petice za vystoupení České republiky z NATO Josef Skála, místopředseda Strany demokratického socialismu Andrej Bóna, velitel Československých vojáků v záloze za mír Ivan Kratochvíl, zástupce Levé perspektivy Nikola Čech, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič a poslankyně Marta Semelová.

Na závěr demonstrace bylo jejími účastníky přijato prohlášení, ve kterém se mimo jiné konstatuje: „Od svého založení před takřka 70 lety je NATO útočnou agresivní vojenskou organizací. Dnes je víc než zřetelné, že NATO je válečnickou aliancí sloužící k prosazování zájmů imperialismu Spojených států amerických a Evropské unie. NATO a armády jeho členských států nesou plnou zodpovědnost za dlouhou řadu vojenských agresí a intervencí, za rozvracení množství zemí, vyhnání miliónů uprchlíků z domovů a nekončící humanitární krize. Jsme plně solidární s oběťmi tohoto barbarství, jehož je pakt NATO, za opakovaného porušování mezinárodního práva, suverenity států a práva na mír, strůjcem.“

10. května 2017

Pozvánka na protest proti NATO

České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací zve na protestní shromáždění proti NATO, pořádané v rámci mezinárodní kampaně Světové rady míru "ANO MÍRU! NE NATO!" Shromáždění se uskuteční mimo jiné v souvislosti s chystaným bruselským summitem tohoto agresivního vojenského paktu. Protest se koná v sobotu 20. května v 10 hodin dopoledne u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.
8. května 2017

Plakáty ke kampani Světové rady míru proti summitu NATO v Bruselu

Plakáty Světové rady míru proti summitu NATO, který se uskuteční v květnu 2017 v belgickém hlavním městě Bruselu. Světová rada míru proti tomuto summitu opět organizuje mezinárodní kampaň pod heslem "ANO MÍRU! NE NATO!" Její součástí budou aktivity i samotném Bruselu mimo jiné mezinárodní konference či protestní demonstrace organizované belgickou členskou organizací Světové rady míru Mezinárodní akcí za svobodu.

V České republice připravuje protest proti bruselskému summitu NATO České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací, který se uskuteční v sobotu 20. května 2017 v 10 hodin dopoledne u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. 3. května 2017

Video z připomenutí 3. výročí fašistického masakru v Oděse

Za podpory Českého mírového hnutí se v úterý 2. května 2017 na Václavském náměstí v Praze uskutečnilo protestní shromáždění k připomenutí 3. výročí fašistického masakru desítek antifašistů v Domě odborů v  Oděse. Na demonstraci promluvili mluvčí iniciativy Ne základnám Eva Novotná, místopředseda Ústředního výboru KSČM Josef Skála, představitel Českého mírového hnutí Milan Krajča, aktivista Zdeněk Kratochvíl, bývalý ministr Ivan David, spisovatelka Lenka Procházková, advokát Komunistické strany Ukrajiny Čestmír Kubát a očitý svědek oděského masakru Alexandr Naumov.

2. května 2017

Připomenutí 3. výročí fašistického masakru v Oděse

V úterý 2. května 2017 si členové Českého mírového hnutí, společně s aktivisty občanské iniciativy Ne základnám a dalšími odpůrci fašismu a válek, připomenuli 3. výročí fašistického masakru v Domě odborů v ukrajinské Oděse. Zástupce Českého mírového hnutí Milan Krajča na shromáždění, které se konalo na Václavském náměstí v Praze, zdůraznil, že krev desítek obětí oděského masakru mají na svých rukou nejen představitelé Evropské unie, ale i Severoatlantického paktu NATO. I z tohoto důvodu je třeba proti NATO a členství České republiky v něm i nadále protestovat. Nejbližší příležitost k takovému protestu bude 20. května 2017 od 10 hodin dopoledne opět na pražském Václavském náměstí, na demonstraci, kterou připravuje za podpory dalších mírových organizací České mírové hnutí v souvislosti s bruselským summitem NATO a v rámci mezinárodní kampaně Světové rady míru "ANO MÍRU! NE NATO!"