Odstraňme NATO, vytvořme pracovní místa a zajistěmě mír!

Od Jugoslávie, přes Afghánistán a Libyi USA využívaly NATO k posilování a rozšiřování svých vojenských, ekonomických a politických cílů.

Svobodu pro pětici kubánských hrdinů!

V USA je nespravedlivě vězněna pětice kubánských bojovníků proti terorismu, odsouzená k drastickým trestům ve vykonstruovaných soudních procesech.

Ruce pryč od Sýrie!

Snaha imperialismu je zřejmá - stupňovat krizi v Sýrii a vytvořit tak záminku pro otevřenou agresi vůči této zemi. Proti takovému vývoji se však staví stále více mírumilovných lidí po celém světě.

Světová rada míru: Kosovo je Srbsko!

Kosovo nyní ať už jako "země NATO" nebo "země EU“, je dalším důkazem o cynické a nelidské politice USA, EU a NATO na Balkáně.

Imperialistické mocnosti ohrožují mír na Středním východě

Spojené státy americké a Evropská unie, doprovázeny Izraelem a monarchiemi Zálivu, povzbuzují destabilizaci těch zemí v oblasti, které se nehodí do jejich plánů a zájmů.

26. listopadu 2016

Kondolence k úmrtí Fidela Castra

Vážení přátelé a soudruzi,

je těžké najít správná slova k odchodu člověka, který zasvětil celý svůj mimořádný život realizaci revolučních ideálů humanity a socialismu. Fidel, jak ho všichni budou i nadále vždy nazývat, byl duší kubánského lidu, nesmiřitelným obráncem suverenity své země a strůjcem jejího společenského pokroku.

Jako nejvyšší velitel Kubánské revoluce a zásadový internacionalista byl zdrojem inspirace pro desítky národů a stovky milionů lidí na celém světě. Jeho příklad bude následován příštími generacemi bojovníků za lepší svět.

Byl nedílnou a nepřehlédnutelnou součástí mezinárodního mírového hnutí. Světová rada míru proto opakovaně ocenila jeho zásadní roli v boji za mír, proti imperialismu a válce a k jeho odkazu se bude hlásit i nadále.

Jako mimořádný přítel československého a českého lidu naší zemi mnohokrát navštívil a inicioval neobyčejný rozvoj vztahů mezi Kubou a socialistickým Československem. Toto přátelství nebude nikdy zapomenuto.

České mírové hnutí vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodině, vedení Kubánské revoluce, Komunistické straně Kuby a Kubánskému hnutí za mír a suverenitu národů. 

Milan Krajča,

předseda Českého mírového hnutí

4. července 2016

Zemřel Rómeš Čandra, dlouholetý vedoucí představitel mezinárodního mírového hnutí

V pondělí 4. července 2016 zemřel v indické Bombaji ve věku 97 let Rómeš Čandra, dlouholetý čelný představitel mezinárodního mírového hnutí.

Rómeš Čandra se narodil 30. března 1919 v tehdejším indickém Láilpuru. Vystudoval univerzitu v Láhauru, kde byl mezi lety 1934 a 1941 předsedou tamního Studentského svazu, a Univerzitu v Cambridgi. V roce 1939 se stal členem Komunistické strany Indie, ve které od roku 1952 zastával funkci člena Ústředního výboru a od roku 1958 člena Ústředního výkonného výboru. V letech 1963 - 1967 byl členem Ústředního sekretariátu Národního výboru Komunistické strany Indie a v letech 1963 až 1966 byl šéfredaktorem jejího ústředního tiskového orgánu New Age.

Od 50. let minulého století patřil Rómeš Čandra ke klíčovým postavám mezinárodního mírového hnutí. V letech 1952 – 1963 pracoval jako generální tajemník Všeindické mírové rady. V roce 1953 se stal členem Světové rady míru, jejímž byl v roce 1966 zvolen generálním tajemníkem a v roce 1977 prezidentem. Poté, co zásadně přispěl k potvrzení antiimperialistického charakteru Světové rady míru, byl v roce 2000 zvolen jejím čestným prezidentem. 

Rómeš Čandra byl nositelem řady vyznamenání a ocenění, v roce 1964 mu byla udělena Zlatá mírová medaile Joliot-Curie, v roce 1968 obdržel Mezinárodní Leninovu cenu „Za upevnění míru mezi národy“ a v roce 1975 byl oceněn sovětským Řádem přátelství mezi národy.

V roce 1983 stál v čele pražského Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, které vrcholilo na Staroměstském náměstí dvousettisícovou manifestací. Do Prahy tehdy přijelo 3625 delegátů ze 132 zemí světa . 

Nejen Světová rada míru, ale i celé mezinárodní mírové hnutí ztrácí v Rómeši Čandrovi zcela mimořádnou osobnost, která zasvětila svůj život zápasu proti imperialismu a válce, za svět míru, solidarity a společenského pokroku.

Milan Krajča

13. června 2016

Mírové setkání "ANO MÍRU! NE NATO!"

Fotografie z mírového setkání, které se pod heslem "ANO MÍRU! NE NATO!" uskutečnilo v sobotu 11. června 2016 v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Akce, spoluorganizovaná Českým mírovým hnutím, byla součástí mezinárodní kampaně Světové rady míru proti NATO. Na setkání vedle dalších představitelů mírových a protiválečných organizací, hnutí a iniciativ vystoupili např. Jiří Bureš, Milan Krajča, Josef Skála či Petr Šimůnek.

12. června 2016

Prohlášení účastníků mírového setkání "ANO MÍRU! NE NATO!"

My, účastníci setkání mírových a protiválečných iniciativ i jednotlivců v České republice, konaného dne 11. června 2016 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, se připojujeme k podpoře výzvy Světové rady míru všem, kteří obhajují věc míru, ke kampani za objasňování a odhalování pravé, světu škodlivé a nebezpečné podstaty a charakteru NATO. Připojujeme se ke všem, kteří chtějí říci své rozhodné NE organizátorům a účastníkům summitu NATO ve dnech 8. – 9. července t. r. ve Varšavě.

Tento summit se bude konat v období válek, zvýšené globální nestability a konfliktů. Za 67 let od svého založení se NATO podílelo na desítkách válek a ozbrojených konfliktů rozpoutaných vedoucí silou NATO – Spojenými státy. Od svého vzniku bylo NATO útočným agresivním vojenským paktem, tak je tomu i dnes. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO bombardovalo Jugoslávii a je zodpovědné za destabilizaci, násilí a války, které jsou dnes skutečností v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii nebo na Ukrajině. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie nebo mír - jediným výsledkem byla smrt a zkáza a navýšení nadvlády nad zdroji a zvýšení zisků monopolů a korporací z členských zemí NATO.

Obrovská síť vojenských základen, námořních flotil a raketových systémů, které USA a jejich spojenci v NATO rozšířili po Evropě a celém světě, jsou nástroji jejich strategie nadvlády USA a ovládnutí energetických a surovinových zdrojů celé planety. NATO je přímo odpovědné za drama milionů uprchlíků, kteří se snaží uniknout z hrůz války. Agenda připravovaného summitu NATO a její přijetí představuje skutečnou hrozbu světové války a nebezpečí jaderné konfrontace, znamenající zničení civilizace na celé planetě. NATO je hlavní hrozbou pro mír v Evropě a ve světě.

NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva.

Proto vyzýváme vládu České republiky k odmítnutí schválení agendy summitu, ukončení aktivit Armády České republiky ve strukturách NATO a iniciovat zahájení jednání o novém systému evropské bezpečnosti.

11. června 2016

Na pražském magistrátu se uskutečnilo mírové setkání proti NATO

V sobotu 11. června se v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnilo mírové setkání pod heslem „ANO MÍRU! NE NATO!“ Setkání bylo uspořádáno Českým mírovým hnutím a Asociací Vojáci proti válce za podpory řady mírových a protiválečných organizací a Klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Akce byla součástí mezinárodních aktivit proti NATO iniciovaných Světovou radou míru mimo jiné v souvislosti s chystaným varšavským summitem tohoto vojenského paktu.

Předseda Asociace Vojáci proti válce plukovník v. v. Jiří Bureš ve svém vystoupení pozvedl nutnost postavit se současným aktivitám NATO, které jsou jednoznačně zaměřeny na eskalaci napětí ve světě a na přípravu nových válečných agresí.

Představitel Českého mírového hnutí a člen Výkonného výboru Světové rady míru Milan Krajča upozornil na vzrůstající vojenskou přítomnost NATO ve střední a východní Evropě, kdy jen v těchto dnech probíhají v Polsku a pobaltských zemích čtyři velká provokační vojenská cvičení, kterých se účastní přes 50 tisíc vojáků.

Místopředseda Ústředního výboru KSČM a bývalý člen vedení Světové rady míru Josef Skála hovořil o nutnosti budování širokého protiválečného hnutí, jehož úkolem musí být aktivní odpor proti NATO a jím organizovaným válečným přípravám. Jedním z kroků k budování takového hnutí by měly být i komunisty spoluorganizované protesty proti varšavskému summitu NATO.

Člen Zastupitelstva hlavního města Prahy a I. místopředseda Ústředního výboru KSČM Petr Šimůnek se ve svém vystoupení pozastavil nad reakcí, kterou mírové setkání sklidilo u některých pravicových pražských zastupitelů. Konstatoval, že komunisté budou, stejně jako vždy v minulosti, na straně míru a všech těch, kteří mír brání.

V následné diskusi vystoupila řada představitelů a členů mnohých  mírových a protiválečných organizací a iniciativ např. Občanské iniciativy Ne základnám, Československých vojáků v záloze za mír, Levé perspektivy, Klubu českého pohraničí, Slovanského výboru České republiky či Klubu společenských věd.

V prohlášení přijatém na závěr setkání jeho účastníky se mimo jiné konstatuje: „NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva. Proto vyzýváme vládu České republiky k odmítnutí schválení agendy summitu, ukončení aktivit Armády České republiky ve strukturách NATO a iniciovat zahájení jednání o novém systému evropské bezpečnosti.“