11. června 2016

Na pražském magistrátu se uskutečnilo mírové setkání proti NATO

V sobotu 11. června se v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnilo mírové setkání pod heslem „ANO MÍRU! NE NATO!“ Setkání bylo uspořádáno Českým mírovým hnutím a Asociací Vojáci proti válce za podpory řady mírových a protiválečných organizací a Klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Akce byla součástí mezinárodních aktivit proti NATO iniciovaných Světovou radou míru mimo jiné v souvislosti s chystaným varšavským summitem tohoto vojenského paktu.

Předseda Asociace Vojáci proti válce plukovník v. v. Jiří Bureš ve svém vystoupení pozvedl nutnost postavit se současným aktivitám NATO, které jsou jednoznačně zaměřeny na eskalaci napětí ve světě a na přípravu nových válečných agresí.

Představitel Českého mírového hnutí a člen Výkonného výboru Světové rady míru Milan Krajča upozornil na vzrůstající vojenskou přítomnost NATO ve střední a východní Evropě, kdy jen v těchto dnech probíhají v Polsku a pobaltských zemích čtyři velká provokační vojenská cvičení, kterých se účastní přes 50 tisíc vojáků.

Místopředseda Ústředního výboru KSČM a bývalý člen vedení Světové rady míru Josef Skála hovořil o nutnosti budování širokého protiválečného hnutí, jehož úkolem musí být aktivní odpor proti NATO a jím organizovaným válečným přípravám. Jedním z kroků k budování takového hnutí by měly být i komunisty spoluorganizované protesty proti varšavskému summitu NATO.

Člen Zastupitelstva hlavního města Prahy a I. místopředseda Ústředního výboru KSČM Petr Šimůnek se ve svém vystoupení pozastavil nad reakcí, kterou mírové setkání sklidilo u některých pravicových pražských zastupitelů. Konstatoval, že komunisté budou, stejně jako vždy v minulosti, na straně míru a všech těch, kteří mír brání.

V následné diskusi vystoupila řada představitelů a členů mnohých  mírových a protiválečných organizací a iniciativ např. Občanské iniciativy Ne základnám, Československých vojáků v záloze za mír, Levé perspektivy, Klubu českého pohraničí, Slovanského výboru České republiky či Klubu společenských věd.

V prohlášení přijatém na závěr setkání jeho účastníky se mimo jiné konstatuje: „NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva. Proto vyzýváme vládu České republiky k odmítnutí schválení agendy summitu, ukončení aktivit Armády České republiky ve strukturách NATO a iniciovat zahájení jednání o novém systému evropské bezpečnosti.“