30. června 2007

Peace Messenger č. 3

Třetí číslo Peace Messenger, publikace Světové rady míru v angličtině, přináší například texty: Výzva Světové rady míru k Palestině, Zakládající prohlášení Českého mírového hnutí, Z rezoluce 20. mírového shromáždění Portugalské rady pro mír a spolupráci, Závěrečné stanovisko Jeruzalémské iniciativy: Za spravedlivý mír na základě dvou států - Izraele a Palestiny, Evropská koordinační schůze Světové rady míru, Globální kapitál a jeho noví spojenci proti světovému míru...

Časopis je k dispozici online na webové adrese: http://issuu.com/mirovehnuti/docs/peace_messenger_03