13. ledna 2008

Mírová konference o Středním východě v Istanbulu

České mírové hnutí se, společně s dalšími 13 evropskými a blízkovýchodními mírovými organizacemi, zúčastnilo  Mírové konference o Středním východě. Ta bylo společně uspořádána Světovou radou míru a tureckou Mírovou asociací ve dnech 12. - 13. ledna 2008 v Istanbulu. Konference např. vyslovila podporu Palestině jako samostatnému státu v hranicích  z roku 1967. Deklarovala také jako jeden z cílů mírového hnutí odstranění všech jaderných zbraní z regionu.