20. února 2008

Prohlášení Světové rady míru k srbské provincii Kosovo

Světová rada míru (WPC) odsuzuje novou eskalaci na „imperialistické šachovnici“ Balkánu, představovanou separatistickým a jednostranným vyhlášením „nezávislosti“ Kosova. 

Od bombardování NATO v roce 1999, kdy během barbarského 79denního bombardování lidu Jugoslávie přišli o život tisíce lidí, je cíl imperialistických sil a jejich válečné mašinérie jasný. Je jím rozdělit a roztrhat zemi do různých částí a tak celou oblast kontrolovat - za přehlížení a porušování všech mezinárodních zákonů a práv národů.(lidských práv). 

V rezoluce č. 1244 Rady bezpečnosti OSN bylo NATO pověřeno zaručit a monitorovat mír v Kosovu prostřednictvím svých sil KFOR. Ale i za tohoto rozhodnutí a "rezoluce č. 1244", kterou se NATO stalo vládcem v "de facto" protektorátu - zdůrazňuje, že Kosovo zůstává srbskou provincií, která je dnešním právním nástupcem Jugoslávie. 

NATO se dnes chystá odevzdat svou vládu Evropské unii, jsme svědky nového aktu zjevného porušení svrchovanosti samostatného státu, mezinárodního práva a příslušných rezolucí OSN! 

Kosovo nyní ať už jako "země NATO" nebo "země EU“, je dalším důkazem o cynické a nelidské politice USA, EU a NATO na Balkáně. 

WPC vyjadřuje svou solidaritu s národy bývalé Jugoslávie a vyzývá všechny mírumilovné síly světa ke koordinaci našeho společného boje proti imperialistickým plánům. 

WPC podporuje a schvaluje v tomto kontextu Zasedání mírových hnutí na Balkáně a širších oblastí, které se uskuteční v Soluni v Řecku 1.-2. března 2008. 

Sekretariát WPC