10. dubna 2008

Deklarace solidarity s mírovým a antiimperialistickým hnutím v České republice

Shromáždění Světové rady míru jednoznačně odsuzuje útoky státní moci České republiky proti mírovému, protiválečnému a antiimperialistickému hnutí. V České republice je na vzestupu ohromné lidové hnutí proti možnému umístění vojenské základny USA v této středoevropské zemi. Česká proimperialistická vláda, čelící této lidové mobilizaci proti vojenské základně USA, učinila řadu otevřeně protidemokratických kroků. Jasným protidemokratickým útokem dneška je zákaz Komunistického svazu mládeže (KSM), jedné z nejdůležitějších částí protizákladnového hnutí, českým Ministerstvem vnitra. KSM byl prvním iniciátorem velké kampaně proti vybudování vojenské základny USA v České republice, organizoval stovky protestních protizákladnových demonstrací, mítinků a debat a také petici,kterou již podepsalo více než 150000 občanů státu.

Tento zákaz, hluboce antikomunistický a protidemokratický,je součástí velké kampaně, která se rozvíjí v bývalých socialistických státech střední a východní Evropy, využívající ke svému krytí Evropskou unii.

Tendence omezovat základní demokratická práva v České republice, která začala podobně jako v dalších státech střední a východní Evropy, antikomunistickým honem na čarodějnice a postupně se zaměřuje na další politické síly, dnes na všechny, stavějící se proti vybudování vojenské základny USA v této zemi.

Shromáždění Světové rady míru vyjadřuje svou plnou solidarity mírovému, protiválečnému a antiimperialistickému hnutí v České republice a protestuje proti protidemokratickému vývoji v tomto státě.

Shromáždění Světové rady míru,

Caracas, Bolivarovská republika Venezuela, 9.- 10.dubna 2008