14. dubna 2008

Rezoluce Shromáždění Světové rady míru v Caracasu

Světová rada míru vydala v angličtině brožuru se závěry svého Shromáždění, které se uskutečnilo ve dnech 9. - 10. dubna 2008 v hlavním městě Bolivarovské republiky Venezuela Caracasu. Kromě závěrečné deklarace brožura obsahuje také přehled zvolených orgánu Světové rady míru i účastníku jejího Shromáždění. Celkově se jednání v Caracasu zúčastnilo 610 delegátů 145 organizací z 84 zemí světa. České mírové hnutí zde bylo zvoleno do Výkonného výboru Světové rady míru. Brožura je k dispozici online na webové adrese: http://issuu.com/mirovehnuti/docs/resolution_world_peace_council_assembly_caracas