15. června 2009

Japonský mírový výbor k zesílení boje proti základnám USA a za zrušení jaderných zbraní

V ósacké čtvrti Minoo City proběhla ve dnech 13. a 14. června 2009 výroční schůze Japonského mírového výboru (JPC). 260 delegátů se v diskusi zaměřilo na způsoby, jak posílit členskou základnu mírových hnutí v zemi k boji proti více než stovce vojenských základen a zařízení USA v Japonsku i k boji na obranu a posílení Článku 9 Ústavy, jenž se zříká války a požaduje zrušení jaderných zbraní. 
Generální tajemník JPC Chisaka Jun v hlavní zprávě kritizoval japonskou vládu za její servilnost vůči politice vojenského spojenectví s USA, jež je v současném světě něčím naprosto výjimečným. Zdůraznil význam zachování ústavních principů míru a blokování jakýchkoli zpátečnických posunů.
Vláda energicky prosazuje „protipirátskou" legislativu, aby mohla vysílat za moře Jednotky vlastní obrany (SDF) k účasti na vojenských operacích USA kdekoli na světě. Odhodláni zablokovat zákon, účastníci výroční schůze JCP zdůraznili potřebu informovat na přednáškových setkáních i při jiných příležitostech veřejnost o nebezpečnosti role Japonsko-americké smlouvy o bezpečnosti a rozhodli se shromáždit 350 000 podpisů pod výzvu za svět bez jaderných zbraní.
Delegáti z měst Nago na Okinawě, Iwakuni z prefektury Yamaguchi a Yokosuka z pref. Kanagawa, kde jsou hlavní americké základny, oznámili, že boje proti základnám sílí díky spojení s místními samosprávami, občanskými organizacemi a sdruženími obyvatel. 
Delegát z Okinawy informoval o poslední kampani s předložením výsledků veřejného mínění Ministerstvu obrany, jež protlačuje posouzení životního prostředí pro plán letecké základny v Nago. 
Delegát z Yokosuky vyzval k celonárodní podpoře kandidáta na starostu Yokosuky, který vystupoval proti tomu, aby v místním přístavu kotvila letadlová loď Georgie Washington, na jejíž palubě jsou jaderné nosiče. Na jeho podporu delegáti na místě věnovali 100 000 yenů (cca 20 000 Kč).
Yamazaki Masanori, který podal žalobu na příslušníka námořní pěchoty USA, který mu v Yokosuce zabil manželku, žádal o větší podporu a sklidil vřelý potlesk.
Mírový aktivista z Akity přednesl zprávu o tom, že jeho mírový výbor předložil ve 26 samosprávách petice vyzývající vládu, aby zveřejnila původní text tajné japonsko-americké smlouvy, ve které se Japonsko zavázalo nevyužít primární právo uplatnění soudní pravomoci nad přečiny spáchanými vojenským personálem USA v Japonsku. Ze 26 samospráv petici schválilo 10. „Ačkoli v Akitě žádná vojenská základna USA není, věříme, že tajná japonsko-americká dohoda má důležitý vztah k právu na život v míru a že by vláda měla být obviněna z toho, že se zříká národní suverenity," prohlásil.
Delegát skupiny JPC z Yamato Takada v prefektuře Nara řekl, že nedávno v kampani shromáždili 100 podpisů proti snahám o negativní změny v ústavě.
Mnozí řečníci mluvili o tom, že ve spolupráci s místními Výbory proti atomovým a vodíkovým pumám a s demokratickými organizacemi získali mnohem víc podpisů od okamžiku, kdy president Obama vyzval ke světu bez jaderných zbraní.
Chisaka Jun byl opět zvolen generálním tajemníkem JPC. Počet členů JPC již přesáhl 18 000 a zvýšil se i počet předplatitelů obou periodik výboru, každých deset dnů vydávaného Heiwa Shimbun (Mírový zpravodaj) a měsíčníku Heiwa Undo (Mírové hnutí).