5. srpna 2011

Prohlášení Světové rady míru a Světové federace demokratické mládeže k Palestině

Světová rada míru (WPC) a Světová federace demokratické mládeže (WFDY) spojují své hlasy se stovkami milionů mírumilovných lidí, mládeže a studentů ve všech koutech světa v solidaritě s lidem Palestiny, který trpí pomalou genocidou pod okupací svého území. Případ pokračující okupace Palestiny izraelským režimem je zločinem proti lidskosti a flagrantní provokací vůči tisícům, které trpěly a bojovaly hrdinně za vznešené cíle svobody a spravedlnosti. Přes mnohé ústupky z palestinské strany v průběhu let s cílem nalézt životaschopné a spravedlivé řešení, vlády Izraele i ta stávající, odmítají přijmout právo palestinského lidu na svůj nezávislý stát vedle Izraele.

Vyjadřujeme upřímnou a srdečnou solidaritu s palestinskými muži a ženami, mládeží a studenty v pásmu Gazy, na západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě ve své touze ukončit ponižování, diskriminaci a okupaci.

Odsuzujeme podporu, kterou poskytuje americký imperialismus během let izraelské okupaci Palestiny, a pokryteckou politiku EU, která je udržováním "stejného odstupu" od agresorů a obětí.

Považujeme za nejvyšší čas, aby byl letos v září uznán nezávislý stát Palestina v hranicích ze dne 4. června 1967 a s východním Jeruzalémem jako hlavním městem.

Vyzýváme členské státy OSN k přijetí tohoto návrhu ve Valném shromáždění a Organizaci spojených národů jako takovou k přikročení k nezbytným opatřením pro zajištění tohoto požadavku, který je přijímán drtivou většinou národů na světě.

Zdůrazňujeme naše požadavky na propuštění všech palestinských politických vězňů z izraelských věznic a právo palestinských uprchlíků na jejich návrat podle rozhodnutí OSN 194.

Dále zdravíme mírumilovné síly v Izraeli, které bojují bok po boku s Palestinci za jejich spravedlivou věc, a znovu opakujeme svou solidaritu se všemi národy v regionu, které bojují proti imperialismu, jeho mechanismům a politice.

Konečně zdůrazňujeme naše kategorické odmítnutí cizí okupace Iráku a Afghánistánu a probíhající imperialistické agrese vůči lidu Libye stejně jako proti jakémukoli cizímu vměšování se do vnitřních záležitostí zemí v oblasti. Národy mají svrchované právo na sebeurčení a na boj za svou svobodu, demokracii a sociální spravedlnost.

V tomto světle WFDY a WPC podniknou společnou iniciativu a uspořádají misi solidarity v Palestině ve dnech 18.-22. září 2011 s cílem setkat se s mládeží a s mírovými organizacemi, aby vyjádřily naši silnou podporu kampani za uznání samostatného státu Palestina a naši konkrétní solidaritu s okupovanými národy.


Světová rada míru,  Světová federace demokratické mládeže