15. dubna 2012

Společné prohlášení Světové federace demokratické mládeže a Světové rady míru k situaci v Sýrii a na Blízkém východě

Světová federace demokratické mládeže (WFDY) a Světová rada míru (WPC) vyjadřují vážné obavy z růstu imperialistické agresivity v blízkovýchodním regionu a z mír ohrožujících plánů USA, NATO, EU a jejich regionálních spojenců zaútočit na Sýrii a zároveň iniciovat a propagovat vznik občanské války v této zemi. 

Naše dvě mezinárodní organizace zdraví mír milující lid a mládež Sýrie a vyjadřují svou upřímnou solidaritu k opravdovým a mírovým společenským protestům za spravedlivé požadavky na ekonomické, sociální, politické a demokratické změny v zemi. Syrský lid musí být vlastním pánem svého štěstí, bohatství a budoucnosti. 

Pod žádnou záminkou neakceptujeme zahraniční politickou nebo vojenskou intervenci v Sýrii, která je v současnosti plánována USA, Izraelem a NATO, ruku v ruce s Tureckem a některými monarchiemi Perského zálivu, údajně na ochranu civilního obyvatelstva a lidských práv. Odsuzujeme toto pokrytectví a vyzýváme lidstvo k postavení se jakémukoliv opakování „Libyjského modelu“. 

Zdůrazňujeme, že právo rozhodnout o budoucnosti Sýrie a jejího vedení má jen a pouze syrský lid – dělníci, rolníci, mládež a ženy. 

Odsuzujeme imperialistický plán „Velkého Středního východu“, který má za cíl kontrolu energetických zdrojů nadnárodními korporacemi a monopoly a posílení vlivu různých imperialistických sil v regionu. 

WFDY a WPC se (společně se stovkami svých členských organizací) postavily všem současným imperialistickým agresím v Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku a Libyi, stejně jako izraelské zločinné agresi proti Palestině a Libanonu. Vyjadřujeme přání a touhu milionů lidí celého světa a vehementně se stavíme proti imperialistickým výhružkám a agresi – dnes proti Sýrii, zítra proti Iránu. 

Obdobně vyjadřujeme naši jednoznačnou pozici k pokračující izraelské okupaci Palestiny a požadujeme uznání nezávislého Státu Palestina v hranicích z roku 1967 s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem. 

Navazujíce na dlouhou historii blízké spolupráce našich dvou organizací chceme propojit náš celosvětový boj s Mezinárodní solidární pozorovatelskou misí v Sýrii, v blízké spolupráci s našimi partnery z mládežnického a studentského a mírového hnutí v Sýrii. Naše mise do Sýrie se uskuteční 21. – 26. dubna 2012 a bude složena z mezinárodních delegátů našich organizací ze všech kontinentů. 

Naše společná iniciativa a mise bude mít následující cíle: 

Setkat se a diskutovat s organizacemi mládeže, studentů, odborů a mírového hnutí o situaci v Sýrii a jejich pozicích a aspiracích. 

Odsoudit imperialistické výhrůžky a zasahování, stejně jako mediální manipulaci velkými mezinárodními mediálními korporacemi. 

Vyjádřit v Sýrii naši upřímnou solidaritu syrskému lidu a mládeži v jejich boji za právo na určení své budoucnosti a za obranu své země před imperialistickými plány. 

Po zakončení mise se chystáme publikovat a všemi prostředky rozšiřovat naše reportáže a pozorování. 

Koordinační rada WFDY, Sekretariát WPC, 15. dubna 2012