16. ledna 2013

Prohlášení Českého mírového hnutí proti zapojení Armády České republiky do agrese NATO na Blízkém východě

Vláda České republiky dne 9. ledna 2013 schválila vyslání příslušníků Armády České republiky do vojenské operace Severoatlantického paktu NATO v Turecku. Příslušníci 102. spojovacího praporu v Lipníku nad Bečvou mají být nasazeni v akci u hranice se Sýrií. Vláda ČR o tom rozhodla bez rozpravy v důsledku urgentní žádosti vedení NATO ze dne 19. prosince 2012. 

Navzdory vládnímu zdůvodnění se nejedná se o obranný akt NATO, neboť nebezpečí napadení nehrozí Turecku ze strany Sýrie ani Iránu, ale je to naopak Sýrie, která je obětí podvratné teroristické války vedené proti ní mj. ze základen NATO a uzavřených táborů v Turecku, kde jsou cvičeni a vyzbrojováni islamističtí teroristé vysílaní odtud k vraždění a ničení na území Sýrie. 

Úkolem českých vojáků bude zajištění a dohled nad komunikačními systémy velení operace, které se zúčastní několik armád NATO. Posilování vojenských a zpravodajských sil NATO v Turecku přitom vážně zostřuje napětí v oblasti, která je teritoriem destabilizačního působení NATO, Spojených států amerických, Evropské unie a jejich satelitů - despocií Arabského poloostrova - a Izraele. Jejich bezprostředním cílem je svržení antiimperialistického sekulárního režimu v Sýrii, která je obětí dlouhodobé ozbrojené intervenční kampaně rozpoutané a realizované státy NATO a jeho spojenci, jejíž součástí je intenzivní mediálně-propagandistická válka proti této zemi. Dalším přímým účelem soustředění ozbrojených a zpravodajských sil NATO v Turecku a dalších zemích regionu je příprava vojenské agrese proti Iránu. 

České mírové hnutí podporuje pozici Světové rady míru, která konstatuje: „Spojené státy americké a Evropská unie, doprovázeny Izraelem a monarchiemi Zálivu, plánují přesuny, vytvářejí záminky, vyvolávají vnitřní třenice, povzbuzují destabilizaci těch zemí v oblasti, které se nehodí do jejich plánů a zájmů. Současnými cíli jsou Sýrie a Írán. Plán NATO je zaměřený na kontrolu energetických zdrojů a ropovodů i na trhy pro nadnárodní společnosti a sféry vlivu.“ 

České mírové hnutí odsuzuje přímé zapojení Armády České republiky do agrese NATO na Blízkém východě a vyzývá všechny mírumilovné občany České republiky k aktivnímu odporu proti účasti své země ve válkách, agresích a okupacích uskutečňovaných Spojenými státy americký, Evropskou unií a NATO. 

České mírové hnutí 

16. ledna 2013