27. března 2013

Výzva mládeži světa k účasti na 18. světovém festivalu mládeže a studentstva

Mládež hrála vždy v minulosti i současnosti významnou roli v boji společnosti za pokrok a sociální spravedlnost. Mládež byla bojovně přítomna v největších zápasech národů za mír, solidaritu a společenskou přeměnu. Ve světě, který imperialismus představuje v jeho podobě jako nevyhnutelnost, dokazuje antiimperialistický boj, že si mládež volí svou vlastní budoucnost. 18. světový festival mládeže a studentstva, které se bude konat v Ekvádoru, je pro mladé ženy a muže světa prostorem, kde mohou spojit své hlasy proti imperialismu.

Od 17. světového festivalu mládeže a studentstva se potvrdily naše hodnocení charakteru imperialismu a naše výzvy k antiimperialistickým zápasům. V posledních letech s pokračující mezinárodní kapitalistickou krizí odhaluje imperialistický řád, systém, kde monopoly vládnou, stále jasněji a jasněji svou pravou tvář, svou brutální a barbarskou povahu, která vede k válkám, okupacím, mezinárodní nespravedlnosti, vykořisťování a vydírání pracujících kapitalisty, porušování lidských práv, hrozbám a vydírání vůči zemím a jejich národům. 

Žijeme v době velkého nebezpečí i velkých možností. Kapitalistická krize přivádí imperialistické aliance k prohloubení své rivality o ovládnutí trhů, přírodních zdrojů a obchodních tras. Tato skutečnost vede nevyhnutelně k vojenským akcím, jako je válka vedená NATO a EU proti Libyi, agrese proti Sýrii a jako jsou výhrůžky korejskému lidu. Mezi-imperialistické rozpory, jež jsou důsledkem krize, způsobují čím dál větší napětí a vzrůstá nebezpečí větších mezinárodních vojenských konfliktů, jejichž oběťmi mají být národy světa. 

Mládež světa je také svědkem velkých útokům proti svým právům v práci, vzdělání, zdraví, přístupu ke kultuře a sportu. Vlády po celém světě a mezinárodní imperialistické organizace prosazují opatření, aby za jejich krizi zaplatili cenu pracující a lidové vrstvy. Jejich cílem je zachránit hnijící kapitalistický systém, aby byly zaručeny jejich zisky a rozšířeno vykořisťování ve prospěch monopolů. 

Byli jsme ale také svědky hnutí milionů lidí a zejména mládeže a studentů bránící se imperialistickým agresím. Byli jsme svědky rostoucího boje proti vůli monopolů a jejich vlád, proti realizaci politik, které chtějí vést mládež po cestě zotročení. Zápas v minulých letech prokázal, že potenciál svržení imperialismu závisí na lidovém odhodlání a orientaci tohoto boje. 

Odpor a antiimperialistický zápas mládeže a studentstva v mezinárodním měřítku je plamenem, který zapaluje a vede festivalové hnutí od roku 1947. V uplynulých 65 letech a na 17 festivalech světová mládež sjednotila svůj hlas a svůj zápas proti fašismu, diktaturám, nedemokratickým režimům, kolonialismu, válce, okupaci, diskriminaci a požadovala mír, svobodu, solidaritu, rovnost a svržení imperialismu. 

Z těchto důvodů vyzýváme každého mladého muže a ženu, aby se připojili k našemu boji právě na 18. světovém festivalu mládeže a studentstva. 

Vyzýváme mládež a studenty, aby se k nám připojili v zápase za svržení imperialismu, protože náš prospěch a štěstí nelze nalézt v rámci tohoto systému, který rodí pouze chudobu, vykořisťování a nezaměstnanost. Vyzýváme je, aby se k nám připojili v boji za právo na práci a za důstojnost v našich pracovních právech. Vyzýváme je k boji za naše právo na svobodné a veřejné školství, proti privatizaci, školnému a třídním bariérám. Vyzýváme mládež k boji proti imperialismu, který ničí životní prostředí, který vytváří třídní, rasovou a genderovou diskriminaci. Vyzýváme mládež k zápasu za demokracii a proti represi reakčních sil. Vyzýváme mládež světa k vyjádření své solidarity s národy bojujícími za svou svobodu proti okupaci jako v Palestině, Západní Sahaře a mnoha dalších zemích. Vyzýváme mládež k podpoře národů, které si určily svou vlastní cestu rozvoje a jsou ohroženy imperialistickými silami. 

Dnes více než kdy dříve je nutné, aby zápas mládeže byl ztotožněn s bojem pracujících a národů, aby mládež zintenzívnila boj za svržení kapitalismu a jeho nejvyšší fáze vývoje, imperialismu, a aby budovala nový svět míru, rovnosti, solidarity, přátelství a revoluční společenské přeměny, kde bohatství vytvořené prací lidu bude patřit lidu a bude uspokojovat jeho potřeby. 

Po úspěšném 17. světovém festivalu mládeže a studentstva v Jižní Africe v rodišti protiapartheidního hnutí a na kontinentu, který dnes bojuje o ekonomickou svobodu, obnovujeme naše festivalové hnutí čtvrtým setkáním v Latinské Americe. Po Havaně v roce 1978, 1997 a Caracasu v roce 2005 jsme připravili cestu do Quita v roce 2013. 18. světový festival mládeže a studentstva se koná v Latinské Americe a Karibiku, kde se stále silněji rozvíjí antiimperialistické hnutí, upevňující skutečnou jednotu v lidové vůli za společenský pokrok, bez přítomnosti cizích zásahů, což dává naději i pro mezinárodní antiimperialistické hnutí. 

Podporováni rostoucím lidovým hnutím v Ekvádoru, které je v tuto chvíli vyjádřeno Občanskou revolucí vedenou prezidentem Rafaelem Correou, a již přijala za své hrdá antiimperialistická mládež Latinské Ameriky, vzdáváme hold všem hrdinům, kteří položili své životy za osvobození Latinské Ameriky, sjednocujeme náš zápas na 18. světovém festivalu mládeže a studentstva. 

Mladí, sjednoťme se proti imperialismu, za svět míru, solidarity a společenské přeměny! 

1. mezinárodní přípravné setkání 18. světového festivalu mládeže a studentstva

(26.-27. března 2013 v Jihoafrické republice)