1. října 2013

Mírový zpravodaj č. 3

Vyšlo třetí číslo Mírového zpravodaje, časopisu Českého mírového hnutí. Je věnováno mimo jiné i připravovanému 18. světovému festivalu mládeže a studentstva, který se pod heslem "Mladí, sjednoťme se proti imperialismu, za svět míru, solidarity a společenské přeměny!" uskuteční v prosinci letošního roku v jihoamerickém Ekvádoru. Festivalu se zúčastní také delegace české mládeže. Nebudou v ní chybět ani mladí zástupci Českého mírového hnutí.Časopis je k dispozici online na webové adrese: http://issuu.com/mirovehnuti/docs/mirovy_zpravodaj_03