13. června 2016

Mírové setkání "ANO MÍRU! NE NATO!"

Fotografie z mírového setkání, které se pod heslem "ANO MÍRU! NE NATO!" uskutečnilo v sobotu 11. června 2016 v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Akce, spoluorganizovaná Českým mírovým hnutím, byla součástí mezinárodní kampaně Světové rady míru proti NATO. Na setkání vedle dalších představitelů mírových a protiválečných organizací, hnutí a iniciativ vystoupili např. Jiří Bureš, Milan Krajča, Josef Skála či Petr Šimůnek.