20. května 2017

Na Václavském náměstí v Praze se uskutečnil protest proti NATO

V sobotu 20. května 2017 se na Václavském náměstí v Praze uskutečnilo shromáždění proti Severoatlantickému paktu NATO. Demonstraci zorganizovalo České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových a protiválečných organizací. Protest se konal v rámci mezinárodní kampaně „ANO MÍRU! NE NATO!,“ kterou iniciovala Světová rada míru. Protest byl mimo jiné namířen proti summitu NATO, který se bude konat příští týden v belgické metropoli Bruselu.

Předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča na demonstraci odmítl snahu NATO o navyšování vojenských rozpočtů, zapojení Armády České republiky do zahraničních vojenských aktivit tohoto paktu i jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na území naší země. „Naším klíčovým požadavkem je vystoupení České republiky z agresivního vojenského paktu NATO,“ konstatoval na shromáždění Krajča.

Představitelka občanské iniciativy Ne základnám Eva Novotná na protestu zdůraznila potřebu postavit se na odpor připravovaným snahám o změnu Ústavy ČR umožňující české vládě vysílat vojáky Armády České republiky bez souhlasu parlamentu.

K dalším řečníkům na shromáždění patřili: místopředseda Ústředního výboru KSČM a člen petičního výboru petice za vystoupení České republiky z NATO Josef Skála, místopředseda Strany demokratického socialismu Andrej Bóna, velitel Československých vojáků v záloze za mír Ivan Kratochvíl, zástupce Levé perspektivy Nikola Čech, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič a poslankyně Marta Semelová.

Na závěr demonstrace bylo jejími účastníky přijato prohlášení, ve kterém se mimo jiné konstatuje: „Od svého založení před takřka 70 lety je NATO útočnou agresivní vojenskou organizací. Dnes je víc než zřetelné, že NATO je válečnickou aliancí sloužící k prosazování zájmů imperialismu Spojených států amerických a Evropské unie. NATO a armády jeho členských států nesou plnou zodpovědnost za dlouhou řadu vojenských agresí a intervencí, za rozvracení množství zemí, vyhnání miliónů uprchlíků z domovů a nekončící humanitární krize. Jsme plně solidární s oběťmi tohoto barbarství, jehož je pakt NATO, za opakovaného porušování mezinárodního práva, suverenity států a práva na mír, strůjcem.“