28. května 2017

Prohlášení solidarity s palestinskými politickými vězni v izraelských věznicích držícími hladovku

Podepsané organizace požadují respektování práv a propuštění všech palestinských politických vězňů z izraelských věznic a prohlašují svou upřímnou solidaritu a silné znepokojení ohledně zdraví a bezpečí odhadem 1500 těchto vězňů držících hladovku od 17. dubna.

Hromadná hladovka zahájená na Mezinárodní den solidarity s palestinskými vězni v izraelských věznicích je protestem proti jejich nespravedlivému uvěznění a nehumánním podmínkám, kterým jsou vězni vystaveni. 

Od začátku okupace prošel izraelskými vězeními více než jeden milion Palestinců, v současné době je okolo 6500 zadrženo, včetně politických vůdců a zvolených členů palestinské legislativní rady, 400 z nich je mladších osmnácti let, 300 bez jakýchkoli obvinění. Mnozí jsou vězněni po celá desetiletí.

Znovu odsuzujeme politiku okupace, kolonizace, etnického čištění a terorismu Státu Izrael vůči palestinskému lidu s podporou amerického imperialismu a za spoluúčasti EU, opakovaně zdůrazňujeme svrchované právo palestinských občanů na vytvoření svého nezávislého a svrchovaného státu, s hranicemi před válkou v roce 1967 se svým hlavním městem ve východním Jeruzalému a s respektováním práva uprchlíků na návrat podle rezoluce Spojených národů č. 194

 • Mezinárodní akce za osvobození, Belgie
 • Bělehradské forum pro svět rovných, Srbsko
 • Brazilské centrum solidarity s národy a boj za mír
 • Britské mírové shromáždění
 • České mírové hnutí
 • Asociace Vojáci proti válce, Česká republika
 • Všeindická organizace míru a solidarity
 • Společnost  na obranu míru, solidarity a demokracie, Iran
 • Spojenectví míru a neutrality, Irsko
 • Forum proti válce, Itálie
 • Jihoafrická mírová iniciativa
 • Německá rada míru
 • Portugalská rada za mír a spolupráci
 • Mírová rada Spojených států
 • Švýcarské mírové hnutí