10. října 2018

Mezinárodní výzva První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO

Vážení přátelé míru po celém světě,

jsme hluboce znepokojeni a vyděšení hrozbou války, která se v současnosti šíří globální atmosférou. Stále agresivnější expanzionistické akce sil USA a NATO v rozporu s mezinárodním právem a svrchovanými právy všech národů, zuřící války na Středním východě, rozsáhlá militarizace afrického kontinentu prostřednictvím velitelství AFRICOM, rozrůstající se závody ve zbrojení ničící státní pokladny, válečnický jazyk nahrazující diplomatické vyjednávání, hospodářská krize, které čelí jeden stát za druhým a ničení globálního životního prostředí prostřednictvím válek a bezohledného vykořisťování i jejich dopad na veřejné zdraví, to vše způsobilo krize, které bez odporu národů mohou vést k nepředstavitelné katastrofě a válce.

Nikdo z nás nemůže zastavit tohle šílení jen zevnitř našich národních hranic. Globální mírové síly se musí spojit, mobilizovat za mír miliony lidí v našich zemích a po celém světě. Nemůžeme a neměli bychom dovolit, aby nás rozdíly v jiných otázkách oddělily. MUSÍME SPOLUPRACOVAT PRO MÍR!

Na základě společného porozumění jsme zahájili globální kampaň proti vojenským základnám USA a NATO a vyzýváme vás a vaši organizaci, která je uznána za hlas vašeho lidu za mír a národní svrchovanost, aby se k této nové globální kampani připojili podpisem tohoto prohlášení o globální jednotě. Upřímně doufáme, že přijmete toto pozvání a připojíte se k celosvětovému úsilí proti všem formám války a agrese vůči suverénním státům.

Chcete-li se zapojit do globální kampaně proti vojenským základnám USA a NATO, podepište prosím naše prohlášení o globální jednotě zde: http://nousnatobases.org/endorsement-form/.

Jako první krok k zahájení globální kampaně uspořádáme ve dnech 16. až 18. listopadu 2018 První mezinárodní konferenci proti vojenským základnám USA/NATO v irském Dublinu, kterou uspořádá Spojenectví míru a neutrality (PANA). Věříme, že nám pomůžete při mobilizaci maximální úrovně účasti na této mezinárodní konferenci.

Jak dobře víte, uspořádání tak široké mezinárodní konference vyžaduje velké množství lidských a finančních zdrojů, zejména proto, že se snažíme k prezentacím pozvat odborníky z celého světa. Také doufáme, že vy a vaše organizace přispějete podle svého smyslu pro solidaritu s naší společnou věcí míru na pokrytí nákladů na tuto velmi významnou a historickou konferenci.

Aktualizované informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách: http://www.nousnatoases.org.

Můžete nás také kontaktovat na adrese: contact@NoUSNATOBases.org.

Těšíme se na vaši podporu a účast.

Světová rada míru • Spojenectví míru a neutrality, Irsko • Koalice proti zahraničním vojenským základnám USA, Spojené státy americké • Kubánské hnutí za mír a suverenitu národů, Kuba • Brazilské centrum pro solidaritu mezi národy a boj za mír, Brazílie • Koalice Zastavme válku, Velká Británie • Okinawské centrum mírové akce, Japonsko • Japonský mírový výbor, Japonsko • Mezinárodní tým Kangčchong, Jižní Korea • Portugalský výbor za mír a spolupráci, Portugalsko • Bělehradské fórum za svět rovných, Srbsko • Turecký mírový výbor, Turecko • Kyperská mírová rada • Řecký výbor za mezinárodní detente a mír, Řecko • Filipínská rada míru a solidarity, Filipíny • Fórum proti imperialistické válce a NATO, Španělsko, • Palestinský výbor za mír a solidaritu, Palestina • Kanadský mírový kongres, Kanada • Libanonská mírová rada, Libanon • Výbor za mír a solidaritu, Izrael • České mírové hnutí, Česká republika • Jihoafrická mírová iniciativa, Jihoafrická republika • Německá rada míru, Německo • Všeindická organizace pro mír a solidaritu, Indie • Nepálská rada míru a solidarity, Nepál • Švýcarské mírové hnutí, Švýcarsko • Britské mírové shromáždění, Velká Británie • Mezinárodní liga lidového boje, Nizozemí • Výbor proti válce Milán, Itálie • Jamajská mírová rada, Jamajka • Kampaň za jaderné odzbrojení, Velká Británie • Síť za nezávislou a mírovou Austrálii, Austrálie • Škola míru, Kolumbie 

(Překlad: Miroslav Prokeš)