9. března 2007

Deklarace Mezinárodní konference za zákaz cizích vojenských základen

Scházíme se zde ze 40ti zemí jako řadoví aktivisté z organizací, které podporují ženská práva, právo původních na suverenitu, environmentální spravedlnost, lidská práva a sociální spravedlnost. Jsme ze sociálních hnutí, mírových hnutí, z organizací založených na víře, z mládežnických organizací, odborových hnutí a z komunit sdružujících původní obyvatele. Jsme z místních, národních I mezinárodních formací.

Sjednoceni naším zápasem za spravedlnost, mír, sebeurčení národů a ekologicky udržitelného rozvoje, založili jsme síť prodchnutou principy solidarity, rovnosti, otevřenosti a respektem k odlišnostem.

Zahraniční vojenské základny a všechna další infrastruktura používaná k agresorským válkám porušují lidská práva, utlačují všechny lidi, zvláště původní domorodé obyvatelstvo, africké potomky, ženy a děti a ničí jak lidská společenství, tak životní prostředí. Vynucují si nezměrné následky na duchovní a psychologické zdraví lidstva. Jsou nástroji války, jež utužují militarizaci, kolonializmus, imperiální politiku, patriarchát, a rasismus. Ilegální invaze vedené Spojenými státy, a pokračující okupace Iráku a Afghánistánu byly umožněny a zahájeny z takovýchto základen. Vyzýváme k okamžitému stažení všech zahraničních vojsk z těchto zemí a odmítáme jakýkoli plánovaný útok na Írán.

Odsuzujeme hlavní zodpovědnost USA v šíření zahraničních vojenských základen, stejně jako roli NATO, Evropské unie a dalších zemí, které mají nebo hostí zahraniční vojenské základny

Vyzýváme k úplnému zrušení všech zahraničních vojenských základen a veškeré další infrastruktury používané k agresorským válkám, včetně vojenských operací, manévrů, cvičení, výcviků, dohod a zbraní ve vesmíru, dále vojenských laboratoří a dalších forem vojesnkých intervencí.

Požadujeme zastavení jak výstavby nových základen, tak posilování stávajících, zastavení a vyčištění kontaminace životního prostředí, zastavení právní imunity a dalších privilegií, která požívá zahraniční vojenský personál. Požadujeme komplexní obnovu a plnou a spravedlivou kompenzaci sociálních a environmentálních škod způsobených těmito základnami.

Jako mezinárodní síť jsme si stanovili, že naším prvním činem bude posílit ekvádorský závazek ukončit dohodu, která povoluje vojsku USA používat základnu v Mantě po roce 2009. Zavazujeme se, že zůstaneme bdělí, abychom zajistili naše vítězství v této věci.

Podporujeme ty a solidarizujeme s těmi, kteří bojují za zrušení všech zahraničních vojenských základen po celém světě.

Pryč se zahraničními základnami teď hned!

Manta Ano! Základny Ne!

Quito a Manta, Ekvádor, 5.- 9. března, 2007