6. dubna 2007

Zákládající prohlášení Českého mírového hnutí

Z iniciativy občanů a občanek České republiky, aktivních v hnutí proti umístění vojenské základny USA na českém území bylo založeno České mírové hnutí. Mimo účasti v hnutí proti výstavbě základny USA v České republice se České mírové hnutí hodlá podílet na celosvětovém úsilí o spravedlivý mír, podpoře mezinárodní solidarity a organizování odporu proti všem imperialistickým válkám, agresím a okupacím.

Existence mezinárodního mírového hnutí je dnes nezbytná. Porážka socialismu v Sovětském svazu a dalších zemích střední a východní Evropy na přelomu 80. a 90. let minulého století umožnila novou vlnu imperialistických válek, agresí a okupací. Napadení Jugoslávie, okupace Afghánistánu a Iráku, vojenské agrese proti arabským národům udávají charakter dnešnímu světu.

Přes nesouhlas většiny svých občanů a občanek se Česká republika, dnes součást agresivního Severoatlantického paktu NATO, podílí na řadě válek v zahraničí. Příslušníci armády a dalších ozbrojených složek České republiky se nacházejí v bývalé Jugoslávii, okupovaném Afghánistánu i Iráku. Kromě toho Česká republika poskytuje významnou logistickou, politickou, propagandistickou i ekonomickou podporu řadě válečných kampaní.

Souhlas s umístěním vojenské základny USA na českém území je současným vyvrcholením podpory válečným plánům ze strany vlády České republiky. Proti vůli naprosté většiny obyvatel země a přes existenci mohutného protizákladnového hnutí česká vláda pokračuje v jednáních s vládou USA, organizuje na lžích založenou propagandistickou kampaň a snaží se prosadit vybudování vojenské základny USA. Odmítá navíc možnost vyslovení se občanů a občanek k této závažné otázce v institutu přímé demokracie - v referendu. Vládnoucí politické síly, které soustavně účelově využívají termínu demokracie k odůvodňování svých válečnických aktivit, tak jasně ukazují svůj strach ze skutečného uplatňování demokracie, jež by mohlo ohrozit jejich zájmy a privilegované mocenské postavení.

Stále větší část občanů a občanek České republiky je přesvědčena, že tento stav je nutné zásadně a bezpodmínečně změnit. Z těchto důvodů bylo založeno České mírové hnutí. Jako součást mezinárodního mírového hnutí, ve spolupráci s organizacemi a hnutími zastřešenými Světovou radou míru, se hodlá zapojit do boje za omezení armádních rozpočtů, proti cizím vojenským základnám, za celosvětový zákaz jaderných, chemických a biologických zbraní, za spravedlivý mír, mezinárodní solidaritu a proti všem imperialistickým válkám, agresím a okupacím.

Pakliže souhlasíte s tímto prohlášením, připojte se k vznikajícímu Českému mírovému hnutí!