7. ledna 2009

Ne izraelské invazi do pásma Gazy - Zastavte masakr palestinského lidu!

Světová rada míru jednoznačně odmítá izraelskou invazi do palestinského pásma Gazy. Krutost Izraele nemá konce. Po týdnu trvajícím bombardování nevinných dětí, žen a civilního obyvatelstva, těžce ozbrojená izraelská válečná mašinérie vystupňovala svoji agresi pozemní invazí. Stovky mrtvých Palestinců, tisíce zraněných izraelskými bombami, to jsou činy proti lidskosti a stejně tak by měly být souzeny. Izraelský režim by nebyl schopen spáchat tyto brutální činy bez plné podpory americké administrativy (odstupující i nastávající). Pozice vyjádřená českým prezidentstvím Evropské unie (o "obranném charakteru invaze") ukazuje spoluúčast Evropské unie na těchto zločinech, což je velmi vzdálené falešné představě humánnosti EU či EU coby protipólu USA.

Izraelská vláda počítá také s vnitřními rozdíly a rozpory mezi Palestinci a arabským světem. Nastává chvíle nejvyšší zodpovědnosti a jednoty proti okupačním vojskům. Vyzýváme všechny mírumilovné síly v této oblasti, aby se sjednotily proti imperialistickým plánům na Středním východě, proti diktátu imperialismu v oblasti, proti reakčnímu a nelidskému izraelskému režimu. Vyjadřujeme svůj hluboký respekt a solidaritu silám bojujícím za mír v Izraeli a vzdáváme poctu jejich statečným protestům a demonstracím v Tel Avivu a dalších městech.Světová rada míru vyzývá Radu bezpečnosti OSN a Radu pro lidská práva v Ženevě, aby prokázali alespoň minimální úctu k Chartě OSN a Univerzální deklaraci lidských práv jasným odmítnutím izraelské agrese a nařídili konec invaze a okupace palestinských oblastí, která způsobuje utrpení palestinského lidu již 60 let. Nyní musí lidé na celém světě reagovat masivními politickými protesty a aktivitami proti nespravedlnosti a genocidě palestinského lidu. Světová rada míru vyzývá ke zvýšení solidarity a humanitární pomoci všemi prostředky.

Sekretariát Světové rady mír