26. října 2011

Válka proti Libyi - Imperialistická agrese nové kvality

V publikaci "Válka proti Libyi - Imperialistická agrese nové kvality", vydané v nakladatelství MLADÁ PRAVDA, jsou zveřejněny klíčové texty, které vycházely na webu http://www.ksm.cz o imperialistické intervenci v Libyi. Z obsahu vybíráme: Postavme se proti nové imperialistické agresi - napadení Libye!, Libye a návrat humanitárního imperialismu, Libye, Gramsci a „historický dogmatismus“, Lybie - dálkově ovládaná revoluce, Euroamerická válka proti Libyi, Nová kolonizace Libye: Nad Libyí se snáší zničující kapitalismus, Kdo jsou skuteční žoldnéři v Libyi, Nový způsob krytí imperialistických válek.  Publikace je k dispozici online na webové adrese: http://issuu.com/ksmcz/docs/valka_proti_libyi