19. listopadu 2011

Stanovisko občanského sdružení Vojáci proti válce k roztáčení nového kola zbrojení

My účastníci Republikového shromáždění o.s. Vojáci proti válce – generálové a důstojníci ozbrojených složek ČR ve výslužbě, vycházeje ze Stanov Sdružení a programového prohlášení a na základě svých profesních znalostí považujeme za svou povinnost upozornit vládu a zejména občany ČR na nebezpečí, které vznikne nejen pro ČR a její občany novým kolem zbrojení zejména jaderných mocností.

S politováním konstatujeme, že naše upozorňování na nedostatky ve smlouvě USA-Rusko O omezení strategických zbraní bylo opodstatněné. I přes velké škrty ve státních rozpočtech, mající značný negativní dopad zejména v sociální oblasti, výdaje na zbrojení jednotlivých států mají vzestupný trend. Spojené státy na modernizaci svého jaderného potenciálu počítají v příští dekádě 700 miliard dolarů. Modernizují a rozšiřují svůj jaderný potenciál i ostatní státy vlastnící jaderné zbraně a některé další státy o získání jaderných zbraní usilují. To vše navzdory rétorice o odzbrojení a „světě zbaveném jaderných zbraní“. Značnou roli v tomto směru hraje setrvávání USA na realizaci záměru vybudovat spolehlivou protiraketovou obranu svého území.

Svým způsobem o tom svědčí i stále hustší síť vojenských základen nejen na evropském kontinentě. Mimo nových vojenských základen USA na území Rumunska, Bulharska a jedné z největších v Kosovu, má být další v Polsku, případně v dalších státech. Dosud deklarované antirakety mají být nahrazeny raketami „ pouze“ krátkého a středního doletu. To vše znamená další zvýšení již tak značné vojenské přítomnosti USA v Evropě. Mimo to jsou rozšiřovány také vojenské základny USA na asijském kontinentě, zejména v některých arabských státech K vážné destabilizaci situace v této citlivé oblasti nepochybně povedou ohlášené americké dodávky několika tisíc moderních bojových hlavic Spojeným arabským emirátům a několika desítek stíhacích bombardérů Saudské Arábii.

Oprávněné otázky a pochybnosti vzbuzuje také neobvyklá „vstřícnost“ předsedy vlády ČR při jednání s presidentem Obamou o zřízení vrtulníkového školícího střediska NATO/ USA na území ČR. Hodlá snad premiér tímto způsobem prosadit občany opětovně odmítnutou vojenskou přítomnost USA na území ČR ?

V současné době řada příkladů svědčí o pokračující a stále otevřenější snaze Spojených států a některých států NATO využívat pod nejrůznějšími záminkami k prosazování svých zahraničně politických, ekonomických a strategických záměrů ozbrojenou sílu. Má se dále uplatňovat a rozvíjet scénář osvědčený ve válkách USA/NATO proti suverénním členským státům OSN - SRJ, Iráku, Afghánistánu a v poslední době Libyi. Lze jen doufat, že po tragické zkušenosti s neblaze proslulou rezolucí Rady bezpečnosti OSN o zřízení „ bezletové zóny“ k „ ochraně civilního obyvatelstva“ v Libyi, nepřipustí Rusko a ČLR spolu s dalšími členskými státy Rady bezpečnosti podobné zneužití tohoto orgánu OSN např. proti Sýrii nebo Iránu a případně dalším státům, jejichž zřízení a politika se může dostat do rozporu se zájmy USA a jejich spojenců. 

Tovše nejenom potvrzuje pokračující úsilí USA o udržení jejich hegemonie v globálním měřítku, ale vede znovu ke stupňování zbrojení a k vyvolávání a prohlubování nedůvěry mezi státy. Místo očekávaného uvolnění napětí v mezinárodních vztazích vede k militarizaci jednotlivých států a mezinárodních vztahů, ale především ke zvyšování hrozby vzniku nových ozbrojených konfliktů v různých částech světa. Svědčí to rovněž o tom, že Spojené státy/NATO hodlají dále porušovat Chartu OSN, provádět destrukci platného mezinárodního práva a usilovat o jeho nahrazování „právem silnějšího“, opírajícím se o dosud přetrvávající - i když neodvratně slábnoucí– nadřazenost jejich vojenské a ekonomické moci.

V zájmu zajištění bezpečnosti a dalšího mírového rozvoje nejen občanů ČR a EU ale i dalších států na Evropském kontinentě, které nejsou vázány členstvím v Evropské unii nebo jiném vojensko-politickém uskupení je občanské sdružení Vojáci proti válce  připraveno vést s kýmkoliv k těmto otázkám otevřený seriozní dialog.

Vyzýváme všechny mírové a protiválečné organizace, iniciativy a jednotlivce v ČR a v rámci Světové rady míru a Evropského mírového fóra ke společnému aktivnímu odporu proti této nebezpečné politice a ke společnému boji za opětovné mezinárodněprávní potvrzení zákazu použití síly nebo hrozby silou ve vztazích mezi státy, povinnosti států řešit vzájemné spory mírovými prostředky a zdržet se vměšování do vnitřních věcí jiných států.

Účastníci Republikového shromáždění o. s. Vojáci proti válce v Praze dne 19. 11. 2011