16. prosince 2011

Co je skutečně velmi špatné v Kosovu?

Velvyslankyně USA v Bělehradu Mary Warlicková pro Hlas Ameriky řekla, že v dialogu bylo dosaženo pokroku, avšak že účast Kosova v regionálních fórech dosud nebyla vyřešena a že je rovněž velmi špatné, že v Kosovu jsou barikády.

Co říci k jednání vlády USA?

Především je velmi špatné násilím odebrat 15% území srbského státu a předat je do rukou bývalého vůdce teroristů Hašima Tačiho a spol.

Za druhé je velmi špatné, že vláda USA porušila svrchovanost a územní integritu FRJ (Srbsko), garantované rezolucí RB OSN č. 1244(1999), jakož i srbskou ústavou, uznáním nelegálního jednostranného odtržení Prištiny a lobováním za celosvětové uznání tohoto protiprávního aktu.

Za třetí je velmi špatné, že USA ihned po agresi NATO v r.1999, zřídily v Kosovu vojenskou základnu Bondstil o níž se říká, že je největší základnou USA ve světě, aniž by si vyžádaly svolení Srbska, jemuž území náleží, ani RB OSN, která dosud má nad provincií mandát.

Za čtvrté je velmi špatné, že vláda USA, jež má rozhodující úlohu v KFOR a UNMIK udělala málo, pokud vůbec něco, aby odhalila pachatele tisíců zločinů proti Srbům v Kosovu, včetně únosů, zmizení a usmrcení více než 1 000 Srbů od doby, kdy KFOR/UNIMIK převzaly v r. 1999 za provincií plnou odpovědnost.

Za páté je velmi špatné, že USA brání návratu kontingentů srbské armády a policie do Kosova, o němž výslovně hovoří rezoluce RB OSN 1244(1999).

Za šesté je velmi špatné, že vláda USA brání tomu, aby pod mandátem RB OSN a nikoliv pod mandátem EULEX, bylo prováděno vyšetřování případů odebírání a obchodu s lidskými orgány, jak to požaduje rezoluce parlamentního shromáždění Rady Evropy, jakož i vláda Srbska.

Za sedmé je velmi špatné, že vláda USA udělala velmi málo, pokud vůbec něco, aby napomohla osvobození a bezpečnému návratu kolem 230 000 Srbů a jiných ne-Albánců do jejich původních domovů v Kosovu, jak to stanoví rezoluce RB OSN 1244(1999).

Za osmé je velmi špatné, že ministryně zahraničí USA Hilary Clintonová právě podepsala s Editou Tahiri dokument o kulturních památkách v Kosovu a Metochii, který opomíjí to, že ve více než 90% případů se jedná o památníky srbské kultury, včetně srbských středověkých kostelů a klášterů, z nichž část byla zaregistrována UNESCO jako součást světového kulturního dědictví.

Za deváté je velmi špatné, že nelegální policejní a celní úředníci ilegálních prištinských subjektů byly dopraveny vojenskými vrtulníky NATO k administrativní linii v severní části provincie s cílem zřídit uvnitř státního území Srbska státní hranici, s použitím vojenské síly proti civilistům, protestujícím s použitím mírových prostředků a při porušení vůle srbské většiny žít svobodně v Srbsku.

Celkový vývoj, který byl způsoben Spojenými státy sponsorovanou agresí NATO proti Srbsku a Černé Hoře) v r. 1999, je skutečně velmi špatný, avšak nejen v Kosovu.

Živadin Jovanovič, předseda Bělehradského fóra za svět rovných