7. února 2012

Prohlášení Světové rady míru: Imperialistické mocnosti ohrožují mír na Středním východě

Světová rada míru veřejně vyjadřuje své obavy nad vážnými hrozbami imperialismu vůči míru na Středním východě, jenž se opět stává divadlem ambicí imperialismu i jeho vnitřního soutěžení. 

Několik měsíců po agresi imperialismu a jeho válečného stroje, NATO, proti libyjskému lidu a území hlavní imperialistické mocnosti inscenují nová bojechtivá dobrodružství na Středním východě. 

Spojené státy americké a Evropská unie, doprovázeny Izraelem a monarchiemi Zálivu, plánují přesuny, vytvářejí záminky, vyvolávají vnitřní třenice, povzbuzují destabilizaci těch zemí v oblasti, které se nehodí do jejich plánů a zájmů. Současnými cíli jsou Sýrie a Írán. Všeobecný plán NATO na „Velký Střední východ je zamířený na kontrolu energetických zdrojů a ropovodů i na trhy pro nadnárodní společnosti a sféry vlivu. 

V Sýrii opakují metody použité proti Libyi; sabotáže infrastruktury, podporu teroristickým činům, pronikání žoldáků a pašování zbraní do země. Cílem je vyvolat nestabilitu a chaos, aby tak byla ospravedlněna zahraniční intervence. 

USA a EU využívají předních postav v oblasti, monarchů Zálivu, k uvalení sankcí pomocí Arabské ligy spolu s tureckou vládou, která poskytuje útočiště takzvané opozici, aby tak přinesla záležitost Sýrie před Radu bezpečnosti, předsíň pro vojenskou akci. 

Rezoluce Arabské ligy představují vměšování do vnitřních záležitostí Sýrie. Porušují pravidla této oblastní veličiny a dále ji diskreditují. 

Dalším významným zdrojem obav je rozmístění velkého množství jednotek USA v oblasti Perského zálivu a provokace Izraele proti Íránu. Jednostranné zavedení embarga a ekonomických sankcí ze strany USA a EU opakovaně porušují Chartu OSN. 

Všímáme si trestuhodného mlčení imperialistických mocností k zavraždění vybraných íránských vědců izraelskou tajnou službou za evidentního souhlasu USA. .

Vyjadřujeme podporu složitému boji íránského lidu za mír, demokracii a společenskou spravedlnost, a odmítáme jakékoli vměšování do vnitřních záležitostí Íránu, byť pod jakoukoli záminkou. Znovu potvrzujeme nezadatelné právo každého národa na rozvoj jaderné energie k mírovým účelům. 

Obhajujeme zrušení všech existujících jaderných zbraní, počínaje těmi, jež drží velké mocnosti; vytvoření bezjaderné zóny na Středním východě, naplnění Rezolucí posledního přehodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Je ale suverénním právem jednotlivých národů rozvíjet jadernou energii k civilním účelům, navíc signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. 

Zvolení diplomacie zbraní, s letadlovými loďmi, má tragické následky, neboť zesiluje konflikty v již vypjaté oblasti Středního východu. 

Podporujeme upřímné, mírové sociální, politické a ekonomické požadavky syrského lidu, ale opět prohlašujeme, že žádná mocnost nemá právo rozhodovat za jiné lidi či národ. Lidstvo nemůže tolerovat zahraniční zasahování do vnitřních občanských sporů. Suverenita země je vždy výhradně zodpovědností daného lidu. 

Podporujeme boj Palestinců za dosažení nezávislého státu s hranicemi z června 1967, s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem, vyřešení problému palestinských uprchlíků na základě rezoluce OSN č. 194, zastavení veškeré osadnické činnosti na palestinských územích, propuštění všech palestinských vězňů z izraelských věznic, ukončení nespravedlivého obklíčení pásma Gazy Izraelem i právo Palestinců na plné členství v OSN. 

Voláme po pozornosti světa, sil bránících mír, suverenitu a sebeurčení, k těmto vážným událostem. Vyjadřujeme tím solidaritu s národy Sýrie a Íránu, s oběťmi podlých akcí destabilizace, a zároveň odsuzujeme zločinné agrese. 

Demokratické, protiimperialistické, mírumilovné síly světa by měly prolomit mlčení a odsoudit věrolomné kampaně imperialismu, jež dláždí cestu této nové agresi. 

Přicházíme s touto výzvou v okamžiku, kdy se Světová rada míru připravuje na celosvětové zasedání v Nepálu. Zavazujeme se, že budeme pokračovat v boji a mobilizovat síly po celém světě, abychom vytvořili základy pro novou etapu protiimperialistického boje, na obranu míru, solidarity a sebeurčení národů. 

Jsme si jistí, že mír s bojem národů zvítězí!

Světová rada míru, 7. února 2012