12. září 2012

Demonstrace za osvobození Kubánské pětice

Fotografie z demonstrace za osvobození pěti Kubánců, uvězněných ve Spojených státech amerických za boj proti terorismu. Shromáždění uspořádala 12. září 2012 před americkým velvyslanectvím v Praze Společnost česko-kubánského přátelství. Promluvili na něm Ludvík Šulda, Milan Krajča, Marta Semelová a Orlando García. Požadavkem demonstrujících bylo okamžité propuštění kubánských bojovník proti terorismu. Protestní shromáždění podpořilo také České mírové hnutí.