1. září 2012

Mírový zpravodaj č. 2

Vyšlo druhé číslo Mírového zpravodaje, časopisu Českého mírového hnutí. Je věnováno případu Kubánské pětice, bojovníkům proti terorismu uvězněným v žalářích Spojených států amerických. Letos v září je to již 14 let od jejich nespravedlivého uvěznění. I v České republice se v této souvislosti koná řada protestních a solidárních aktivit, organizovaných především Společností česko-kubánského přátelství, do nichž je zapojeno také České mírové hnutí.

Časopis je k dispozici online na webové adrese: http://issuu.com/mirovehnuti/docs/mirovy_zpravodaj_02