3. prosince 2012

Vystoupení velvyslance Státu Palestina k uznání Palestiny nečlenským státem OSN

Video s vystoupením velvyslance Státu Palestina v České republice Mohamed Salaymeh o uznání Palestiny nečlenským státem Organizace spojených národů (OSN) na slavnostním večeru při příležitosti Mezinárodního dne solidarity s palestinským lidem v Městské knihovně v Praze 3. prosince 2012. Palestina byla Valným shromážděním OSN uznána nečlenským pozorovatelským státem OSN 29. listopadu 2012.