11. března 2017

Jednání mezi mírovými organizacemi Vietnamu a České republiky

V březnu 2017 se ve vietnamském hlavním městě Hanoji uskutečnilo dvoustranné jednání mezi Vietnamským mírovým výborem a Českým mírovým hnutím. Představitelé mírových organizací Vietnamu a České republiky si na něm vyměnili informace o svých postojích k současné mezinárodní situaci i svých aktuálních aktivitách. Zástupce Českého mírového hnutí Milan Krajča kromě jiného informoval vietnamské přátele i o současných aktivitách proti členství České republiky v Severoatlantického paktu NATO. Mezi projednávané otázky patřil i další rozvoj vzájemných vztahů mezi mírovým hnutím ve Vietnamské socialistické republice a České republice či podpora činnosti Světové rady míru, které jsou obě zúčastněné organizace členy.

Součástí jednání bylo i setkání s veteránem Komunistické strany Vietnamu a mimořádnou osobností vietnamského mírové hnutí, místopředsedou Vietnamského mírového výboru Pham Van Chuongem (na fotografii vlevo), zároveň zastávajícím místopředsednické funkce i ve Vietnamském svazu organizací přátelství a Vietnamské mírové a rozvojové nadaci. Pham Van Chuong mimo jiné řadu let vedl v Praze zastoupení Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu, někdy známé jako Vietkong, a mohl se tak se zástupci mírového hnutí z České republiky podělit i o řadu informací z historie československo-vietnamských vztahů souvisejících s podporou, které socialistické Československou poskytovalo národněosvobozeneckému a protiimperialistickému zápasu vietnamského lidu.