12. března 2018

Protest mládeže proti okupaci Palestiny

Proti pokračující okupaci Palestiny demonstrovali mladí lidé v pondělí 12. března 2018 před budovou izraelského velvyslanectví v Praze. Protest, který uspořádal Komunistický svaz mládeže, byl součástí mezinárodní kampaně, v jejímž rámci obdobné akce ve stejný den zorganizovali mladí komunisté v desítkách zemí po celém světě. Mezi požadavky této celosvětové iniciativy patří mj. právo na nezávislý, životaschopný palestinský stát v hranicích z roku 1967 a s Východním Jeruzalémem jako svým hlavním městem, stažení izraelské armády ze všech okupovaných území, ukončení výstavby ilegálních osad, propuštění všech politických vězňů i návrat uprchlíků zpět do své vlasti.

Představitel Komunistického svazu mládeže Wilhelm Feigl na demonstraci odsoudil »potlačování osvobozeneckých snah palestinského lidu ze strany státu Izrael, který s podporou Spojených státu amerických stále stupňuje své barbarství«. Izraelské represivní síly se, dle Feigla, neštítí užívat ani tvrdých postupů vůči dětem a mladistvým, jak jasně dokazuje vražda dvou dospívajících chlapců začátkem ledna či probíhající soud se sedmnáctiletou Ahed Tamimi, vězněnou za aktivitu vůči okupaci.

Předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča na shromáždění představil postoj Světové rady míru, která ostře odsuzuje nedávno avizovaný přesun velvyslanectví Spojených států amerických z Tel Avivu do Jeruzaléma. »Rozhodnutí o přemístění této ambasády je jasným porušením rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o statutu města coby součásti okupovaných palestinských území,« konstatoval ve svém vystoupení Krajča.

Zástupce organizace Levá perspektiva Nikola Čech ve svém projevu uvedl fakta týkající se právě otázky Jeruzaléma, který byl v rozporu s mezinárodním právem v roce 1967 převeden pod izraelskou správu a v roce 1980, opět protiprávně, anektován. »Během izraelské okupace bylo ve Východním Jeruzalémě zkonfiskováno palestinským vlastníkům 35 % veškeré půdy a na ní postaveny čtvrtě pro 200 tisíc židovských osadníků,« zdůraznil na demonstraci Čech.