5. dubna 2018

Pietní akt k 60. výročí úmrtí Vítězslava Nezvala

Pietní akt k 60. výročí úmrtí národního umělce Vítězslava Nezvala se uskutečnil ve čtvrtek 5. dubna odpoledne na pražském Žižkově před domem v Baranově ulici 1901/4, ve kterém tento velký český básník až do své smrti žil a tvořil.

"K tomuto velikánovi české poezie se oprávněně hrdě hlásíme i z toho důvodu, že dokázal bytostně spojovat svou uměleckou tvorbu se zápasem za společenský pokrok, mír a socialismus," uvedl na setkání Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí a člen Výkonného výboru Světové rady míru

Předseda Unie českých spisovatelů, básník a zasloužilý umělec Karel Sýs v proslovu k shromážděným mimo jiné konstatoval: "Může být básnické dílo, či dílo vůbec, definitivně uzavřeno? Nestíhá jedna myšlenka druhou, nevěší se báseň dosud nenapsaná na paty básně právě dokončené, jako se držel biblický Jákob Ezaua?"

Na závěr setkání členka Zastupitelstva hlavního města Prahy a předsedkyně Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy, která pietní akt zorganizovala, Marta Semelová přednesla slavnou a dodnes aktuální báseň Zpěv míru, za kterou byl Vítězslav Nezval i mezinárodně oceněn Zlatou medailí Světové rady míru.